Ustawa o Nowej Fundlandii

Ustawa o Nowej FundlandiiAn Act to confirm and give effect to Terms of Union agreed between Canada and Newfoundland lub w skrócie Newfoundland Act – ustawa uchwalona przez Parlament Kanady 23 marca 1949 r. i zatwierdzona przez króla Jerzego VI. Ustawa o Nowej Fundlandii uchwalała przystąpienie Nowej Fundlandii do Konfederacji Kanady oraz określała tego warunki. Ustawa weszła w życie 1 lipca 1949 r.

Ustawa zawierała 50 artykułów i załącznik określający granice okręgów wyborczych.

 • Artykuł 1 i 2 – definiowały przedmiot Unii prowincji Kanady Nowej Fundlandii i Labradoru
 • Artykuły 3 – postanawiał, iż w nowej prowincji mają obowiązywać wszystkie postanowienia Ustawy o Ameryce Brytyjskiej uchwalonej w 1867.
 • Artykuły 4 do 6 – Ustalały reprezentacje prowincji w ilości siedmiu miejsc w senacie i sześciu deputowanych w Izbie Gmin. Pierwsze wybory parlamentarne mały być zwołane przez gubernatora porucznika.
 • Artykuły 7 do 16 – definiowały oraz ustalały zasady działania rządu prowincjonalnego i Zgromadzenia Legislacyjnego Nowej Fundlandii i Labradoru.
 • Artykuł 17 – ustalał system szkolny w prowincji
 • Artykuł 18 do 22 zachowywały kontynuowanie praw do patentów, aktualnych zobowiązań finansowych wobec korony, znaków firmowych i specyficznych dla Nowej Fundlandii praw morskich i do połowów.
 • Artykuł 23 do 29 – ustalały zależności finansowe pomiędzy prowincją a rządem federalnym, długów prowincjonalnych, ewentualnych nadwyżek budżetowych, subsydiów federalnych, federalnych podatków od sprzedaży oraz świadczeń wypłacanych w pierwszych dwunastu latach przynależności do Kanady.
 • Artykuł 30 – ustalał uposażenie gubernatora porucznika
 • Artykuł 31 – ustalał usługi, dotychczas leżące w gestii dominium, które odtąd miały stać się domeną rządu federalnego.
  Należały do nich:
  • linie kolejowe, promowe i morskie
  • The Noewfoundland Hotel (jeśli takie miało być życzenie rządu prowincjonalnego)
  • poczta i telekomunikacja
  • lotnictwo cywilne
  • cła i podatki
  • obrona
  • ochrona wybrzeża
  • badania geologiczna
  • nawigacja
  • ratownictwo morskie
  • radio publiczne
 • Artykuł 32 – zobowiązywał Kanadę do utrzymania wszystkich istniejących połączeń promowych
 • Artykuł 33 – podawał listę elementów majątku dominium, które stawały się częścią majątku federalnego
 • Artykuł 34 – podawał listę budynków publicznych, które miały być wspólną własnością prowincji i rządu federalnego
 • Artykuł 35 – ustalał, że majątek ministerstwa robot publicznych pozostaje w rękach prowincji.
 • Artykuł 36 – dodatkowe ustalenia dotyczące roli Kanady w robotach publicznych.
 • Artykuł 37 – ustalał, iż bogactwa mineralne miały być własnością prowincji.
 • Artykuł 38 – ustalał prawa weteranów wojennych
 • Artykuł 39 – ustalał prawa i obowiązki pracowników administracji publicznej
 • Artykuł 40 – ustalał zasady działania opieki społecznej i innych usług socjalnych
 • Artykuł 41 – ustalał zasady działań ubezpieczenia dla bezrobotnych
 • Artykuł 42 – ustalał zasady regulujące prawa i obowiązki grup zawodowych związanych z marynarką cywilną
 • Artykuł 43 – nadawał kanadyjskie obywatelstwa wszystkim obywatela dominium Nowej Fundlandii.
 • Artykuł 44 – zobowiązywał Kanadę do stworzenia odpowiedniego oddziału sił zbrojnych strzegącego prowincji
 • Artykuł 45 – zobowiązywał Kanadę do przeprowadzania odpowiednich badań statystycznych na temat gospodarki, zasobów naturalnych, ludności itp.
 • Artykuł 46 – zezwalał na dalszą produkcję i sprzedaż margaryny (Oleomargarine) w prowincji
 • Artykuł 47 – ustalał poziom podatków od dochodów indywidualnych
 • Artykuł 48 – stwierdzał, iż Statut Westminsterski miał odnosić się do nowej prowincji.
 • Artykuł 49 – ustalał, że wszelkie zobowiązania w stosunku do dominium Nowej Fundlandii osób fizycznych i prawnych pozostają w mocy i zostają rozdzielone na zobowiązania wobec prowincji Nowej Fundlandii i Kanady, zgodnie z podziałem kompetencji.
 • Artykuł 50 – ustalał zasady i harmonogram wprowadzania w życie niniejszej ustawy.

Pod dokumentem podpisali się:

Ze strony Kanady: Louis St. Laurent, Brooke Claxton.

Ze strony Nowej Fundlandii: Albert Walsh, Frederick Gordon Bradley, Philip Gruchy, John McVoy, Joseph Smallwood, Gordon Winter.