Prowincja (jednostka administracyjna Kanady)

Prowincja – podstawowa (obok terytorium) jednostka administracyjna i polityczna w federacyjnej strukturze administracyjnej i politycznej Kanady.

Kanada
Godło Kanady
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Kanady

Na czele każdej prowincji stoi gubernator porucznik (ang. Lieutenant Governor), będący przedstawicielem głowy państwa. Co do zasady wykonuje on głównie zadania honorowe i reprezentacyjne, jednak może skorzystać ze swoich szerokich uprawnień w celu zapewnienia zgodnego z prawem i efektywnego działania prowincji.

Władzę ustawodawczą w każdej z prowincji sprawuje miejscowy parlament, wybierany w wyborach powszechnych.

Władzę wykonawczą i administracyjną sprawują rządy prowincjalne, z premierami na czele.

Każda z prowincji podzielona jest na mniejsze okręgi – hrabstwa i regiony, które z kolei składają się z miast i gmin. Miasta i gminy posiadają szerokie uprawnienia administracyjne.

W skład Kanady wchodzi 10 prowincji:

Zobacz też edytuj