Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych (2013)

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych – polska ustawa, uchwalona przez Sejm, regulująca kwestie prawne związane z rodzinnymi ogrodami działkowymi.

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
Państwo  Polska
Data wydania 13 grudnia 2013
Miejsce publikacji Dz.U. z 2014 r. poz. 40
Tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1073
Data wejścia w życie 19 stycznia 2014
Rodzaj aktu ustawa
Przedmiot regulacji rodzinne ogrody działkowe
Status obowiązujący
Ostatnio zmieniony przez Dz.U. z 2020 r. poz. 471
Wejście w życie ostatniej zmiany 19 września 2020
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Geneza ustawyEdytuj

W 2012 r. znaczna część przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2005 o rodzinnych ogrodach działkowych, w tym monopol Polskiego Związku Działkowców na zakładanie ogródków działkowych, obowiązek zrzeszania się działkowców w PZD, zwolnienie PZD z opłat i podatków i obowiązek przekazywania mu ziemi przez samorządy, została uznana przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodną z Konstytucją[1][2]. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zakwestionowane przepisy ustawy z 2005 r. miały utracić moc obowiązującą 21 stycznia 2014 r., z wyjątkiem art. 10, który utracił moc 20 lipca 2012 r.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego było impulsem do stworzenia nowego aktu prawnego, będącego podstawą funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych. Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych weszła w życie 19 stycznia 2014 roku, derogując ustawę z 2005 roku[3]. Zgodnie z nią rodzinne ogrody działkowe są prowadzone przez stowarzyszenia ogrodowe[4]. W taką organizację przekształcił się także Polski Związek Działkowców[5].

Przedmiot regulacjiEdytuj

Ustawa określa:

 • cele działania rodzinnych ogrodów działkowych,
 • zasady zakładania i funkcjonowania ROD,
 • zasady likwidacji częściowej i całkowitej ROD,
 • zasady ustanawiania prawa do działki w ROD,
 • obowiązki działkowca związane z użytkowaniem działki,
 • sytuacje, w których następuje wygaśnięcie prawa do działki,
 • zasady działania stowarzyszeń ogrodowych i ich związków,
 • zasady prowadzenia ewidencji działek.

NowelizacjeEdytuj

Ustawę znowelizowano trzykrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie 19 września 2020 roku[6]. Pierwsza zmiana dotyczyła wprowadzenia definicji legalnej altany działkowej[7]. Weszła ona w życie 30 kwietnia 2015 r.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. sygn. akt K 8/10 (Dz.U. z 2012 r. poz. 837)
 2. TK: ponad 20 przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – niekonstytucyjnych. Rzeczpospolita, 2012-07-11. [zarchiwizowane z tego adresu (2016–04–02)].
 3. Art. 79 ustawy.
 4. Art. 11 ust. 1 ustawy.
 5. Art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy.
 6. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471).
 7. Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 528).

Linki zewnętrzneEdytuj