Ustrój polityczny Libanu

Liban (arab. لبنان Lubnan) jest republiką demokratyczną parlamentarno-gabinetową. Głową państwa jest prezydent wybierany na 6-letnią kadencję przez Zgromadzenie Narodowe. Władza ustawodawcza należy do jednoizbowego (unikameralnego) parlamentu liczącego 128 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych co cztery lata. Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem mianowanym przez prezydenta. Władza sądownicza jest sprawowana przez niezawisłe sądy.

Liban
Godło Libanu
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Libanu

Wikiprojekt Polityka

Pakt Narodowy z 1943 roku ustalił klucz wyznaniowy, według którego są obsadzane stanowiska państwowe i rządowe w Libanie (prezydentem może zostać chrześcijanin maronita, premier musi być sunnitą, a szef parlamentu szyitą).[1] W porozumieniach wspólnot religijnych z lat 1989 i 1992 ustalono równy podział tek ministerialnych, wyższych stanowisk w administracji państwowej oraz miejsc w parlamencie między przedstawicieli ludności muzułmańskiej i chrześcijańskiej; system podziału miejsc w parlamencie w zależności od wyznawanej religii nosi nazwę konfesjonalizmu a Liban jest jednym z nielicznych państw, gdzie system taki jest stosowany.

Przypisy edytuj

  1. Farid el-Khazen, The Communal Pact of National Identities: The Making and Politics of the 1943 National Pact, Oxford: Centre for Lebanese Studies, 1991.

Linki zewnętrzne edytuj