Władcy Berry

Herb książąt de Berry

Pierwsza kreacja (1360)Edytuj

Druga kreacja (1416)Edytuj

Trzecia kreacja (1417)Edytuj

Czwarta kreacja (1461)Edytuj

Piąta kreacja (1517)Edytuj

Szósta kreacja (1550)Edytuj

Siódma kreacja (1576)Edytuj

Ósma kreacja (1686)Edytuj

Dziewiąta kreacja (1754)Edytuj

Dziesiąta kreacja (1776)Edytuj