Władysław Dobrski

Władysław Dobrski herbu Jastrzębiec – chorąży michałowski w 1695 roku, ławnik chełmiński w latach 1665-1695, podsędek chełmiński w 1676 roku.

Poseł sejmiku generalnego pruskiego na sejm 1666 (I), 1666 (II), 1667, na sejm nadzwyczajny 1668 roku i sejm abdykacyjny 1668 roku[1]. Poseł na sejm nadzwyczajny 1670 roku z województwa chełmińskiego[2]. Poseł sejmiku kowalewskiego na sejm koronacyjny 1676 roku, sejm 1677 roku, sejm 1678/1679 roku, sejm 1681 roku, sejm 1685 roku, sejm nadzwyczajny 1688/1689 roku, sejm 1690 roku[3].

BibliografiaEdytuj

  • Krystyn Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1976, s. 202.
  • Urzędnicy Prus Królewskich XV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Mikulski. 1990, s. 233.

PrzypisyEdytuj

  1. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo - doktryna - praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 342.
  2. Kazimierz Przyboś, Sejm nadzwyczajny w Warszawie 5 marca - 19 kwietnia 1670 roku, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, Z. 130 (2003), s. 112.
  3. Robert Kołodziej, Ostatni wolności naszej klejnot. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014, s. 595.