Władysław Krzyszkowski

Władysław Krzyszkowski herbu Odrowąż (zm. w 1720 roku) – podstoli wołyński w 1699 roku, starosta włodzimierski w latach 1699-1719, pułkownik królewski.

Podpisał traktat warszawski 1716 roku w imieniu konfederacji tarnogrodzkiej i skonfederowanych wojsk koronnych jako ich wicemarszałek.

BibliografiaEdytuj

  • Constytucye na zakończeniu Konfederacyi Tarnogrodzkiey y innych konfederacyi prowincyalnych y partykularnych do niey referuiących się, tak szlacheckich iako y woyskowych koronnych y W.X.L. sub authoritate et valore Seymu Pacificationis, vigore Traktatu Warszawskiego, ex consensu ordinum totius Reipublicae R.P. MDCCXVII. w Warszawie dnia pierwszego miesiąca lutego, postanowione., s. 2, 47.
  • Urzędnicy wołyńscy XIV-XVIII w". Oprac. Marian Wolski, Kórnik 2007, s. 169.