Włościański Związek Autonomiczny

Włościański Związek Autonomiczny, ukr. Автономно-землеробський союз (AZS) - rusińska prowęgierska partia polityczna, powstała w 1924 a terenie Rusi Zakarpackiej.

Ugrupowanie reprezentowało właścicieli ziemskich i bogatych chłopów. Głównymi działaczami Iwan Kurtjak, Andrij Brodij i Julius Földesi.

Partia domagała się wprowadzenia autonomii Rusi Zakarpackiej oraz przesunięcia jej granic po rzekę Poprad, a w przyszłości oczekiwała rozpadu Czechosłowacji i przyłączenia Rusi do Królestwa Węgier. W latach 30. XX wieku liczyła 5-7 tys. członków i była finansowana z Budapesztu. 28 października 1938 rozwiązana przez rząd Czecho-Słowacji. Po wkroczeniu wojsk węgierskich na terytorium Karpato-Ukrainy i jej aneksji przez Węgry w marcu 1939, przywódcy partii (Demko, Brodij, Demianowycz, Fencyk) zostali w maju 1939 dokooptowani do parlamentu węgierskiego jako jego posłowie, bez przeprowadzenia wyborów.

Bibliografia, literaturaEdytuj

  • Автономно-землеробський союз w: Енциклопедія історії України: Т. 1. Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - Київ 2003, Wyd. «Наукова думка». ISBN 966-00-0632-2