Włościanin (czasopismo)

Włościanin – pismo dla ludu wydawane w Krakowie w latach 18691879 pod redakcją Czesława Pieniążka[1].

Pismo stawiało sobie za cel zapoznawać lud wiejski z podstawami różnych dziedzin wiedzy, m.in. historią, literaturą, medycyną, a także rolnictwem i przemysłem.

Przypisy

edytuj
  1. D. Kamisińska, Grafika polskich tygodników ilustrowanych drugiej połowy XIX wieku na przykładzie lwowskiego „Ogniska Domowego” (1883–1888) i „Strzechy” (1868–1873) oraz krakowskiego „Świata” (1888–1892 i 1893–1895) i „Włościanina” (1869–1879), „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, 18, 2015, z. 3 (39), s. 44.

Bibliografia

edytuj
  • Janina Kras, Życie umysłowe w Krakowie w latach 1848-1870, wyd. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977.