W9 (kolej)

kolejowy wskaźnik ogólnoeksploatacyjny w Polsce
Wzory wskaźników W 9 – ustawianych na początku (1) i na końcu (2) odcinka przez który należy przejeżdżać ze zmniejszoną prędkością
Wskaźnik W9 ustawiony za przejazdem kolejowo-drogowym, fragment linii kolejowej nr 388 w okolicach przystanku Gosławice – widok w kierunku Konina, równolegle biegnie droga krajowa nr 25 oraz Magistrala Lubstowskakolej przemysłowa KWB Konin

W 9 „Wskaźnik odcinka ograniczonej prędkości”wskaźnik kolejowy w Polsce oznaczający początek lub koniec odcinka przez który należy przejeżdżać ze zmniejszoną prędkością.

Linie normalnotorowe i szerokotoroweEdytuj

WyglądEdytuj

Wskaźnik ma postać prostokątnej białej tablicy z czarnym obramowaniem, a na niej z jednej strony czarny kąt, zwrócony wierzchołkiem ku dołowi, z drugiej zaś – zwrócony wierzchołkiem ku górze (kąt oparty jest na krótszym boku prostokąta, a wierzchołek dotyka przeciwległego boku).

Wskaźnik ustawia się w ruchu na liniach kolejowych normalnotorowych i szerokotorowych w odległości drogi hamowania za wskaźnikiem W 8. Wskaźnik W 9 wykonywany jest dwustronnie: z jednej strony wskaźnika widoczna jest tablica z czarnym kątem zwróconym wierzchołkiem do dołu, a z drugiej – z czarnym kątem zwróconym wierzchołkiem do góry.

Początek odcinka, przez który należy przejeżdżać ze zmniejszoną prędkością, oznacza się tą stroną wskaźnika W 9, na której widoczny jest kąt zwrócony wierzchołkiem do dołu. Koniec odcinka wyznacza strona z kątem zwróconym wierzchołkiem ku górze. Na początku odcinka wskaźnik ten ustawia się po tej samej stronie, po której był ustawiony wskaźnik W 8.

Na końcu odcinka:

  • Na szlaku jednotorowym i wielotorowym (liczba torów większa od 2) dla jazdy po torze nieskrajnym (wewnętrznym) – obowiązuje odwrotna strona wskaźnika W 9, ustawionego na początku odcinka dla przeciwnego kierunku ruchu, mimo że wskaźnik ten będzie się znajdował po lewej stronie toru, patrząc w kierunku jazdy. Zasada ta dotyczy również wskaźników W9 ustawianych w obrębie stacji.
  • Na szlaku dwutorowym i wielotorowym dla jazdy po torze skrajnym (zewnętrznym) – obowiązuje odwrotna strona wskaźnika W 9, ustawionego na początku odcinka dla przeciwnego kierunku ruchu (z prawej, albo z lewej strony toru, patrząc w kierunku jazdy).

Jeżeli na szlaku wielotorowym szerokość międzytorza nie pozwala na umieszczenie wskaźnika W 9 typowej wielkości, wtedy stosuje się wskaźnik o zmniejszonych wymiarach (40 cm szerokości, 30 cm wysokości) i umieszcza się go nisko dolną krawędzią na wysokości główki szyny.

Przykłady sposobu ustawiania wskaźników W 8 i W 9Edytuj

Oznaczenia zastosowane w przykładachEdytuj

 
(1) – Wskaźnik W 8 (wersja zwykła); (2) – Wskaźnik W8 (wersja do ustawienia na wysokości główki szyny); (3) – Wskaźnik W 9 umieszczony po stronie wskaźnika W 8; (4) – Druga strona wskaźnika W 9; (5) – Odcinek toru na którym nie obowiązuje ograniczenie prędkości; (6) – Odcinek toru na którym obowiązuje ograniczenie prędkości


PrzykładyEdytuj

 
Szlak jednotorowy
 
Szlak jednotorowy z ograniczeniem dla jednego kierunku (np. na dużym spadku)
 
Szlak dwutorowy z ograniczeniem na obu torach
 
Szlak dwutorowy z ograniczeniem na jednym torze
 
Szlak wielotorowy z ograniczeniem na torze skrajnym oraz torze nieskrajnym
 
Szlak wielotorowy z ograniczeniem na torze skrajnym
 
Szlak wielotorowy z ograniczeniem na torze nieskrajnym
 
Szlak wielotorowy z ograniczeniem na torach nieskrajnych


Linie wąskotoroweEdytuj

Wskaźnik W 9 na liniach kolejowych wąskotorowych oznacza koniec odcinka, przez który należy przejeżdżać ze zmniejszoną prędkością. Wskaźnik ma formę trójkątnej białej tablicy z czarnym obramowaniem, zwróconej wierzchołkiem ku dołowi, a na niej czarna pionowa kresa[1].

Ustawia się go z lewej strony toru, patrząc w kierunku jazdy, i stosuje się wraz ze wskaźnikiem W 8 w ten sposób, że tarcza jest dwustronna, a więc po jednej stronie tarczy jest wskaźnik W 8, a po drugiej W 9[1].

Wskaźnik W 9 stosuje się wówczas, gdy ograniczenie prędkości jest ujęte w regulaminie technicznym kolei wąskotorowej[1].

Linie metraEdytuj

Wskaźnik W 9 „Początek lub koniec odcinka, przez który należy przejeżdżać ze zmniejszoną prędkością” mający zastosowanie na liniach metra to dwustronna, prostokątna biała tablica z czarnym obramowaniem, na jednej stronie tablicy trójkąt skierowany wierzchołkiem w dół, na drugiej stronie tablicy trójkąt skierowany wierzchołkiem w górę[2]. Trójkąt skierowany wierzchołkiem w dół oznacza początek odcinka, przez który należy przejeżdżać ze zmniejszoną prędkością, a trójkąt skierowany wierzchołkiem w górę oznacza koniec tego odcinka[2].

Wskaźnik W 9, wyznaczający początek odcinka, przez który należy przejeżdżać ze zmniejszoną prędkością, ustawia się po tej samej stronie toru, po której należy ustawiać poprzedzający go wskaźnik W 8[2].


PrzypisyEdytuj

  1. a b c Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. z 2005 r. nr 172, poz. 1444 Dział V, Sygnalizacja na liniach kolejowych wąskotorowych, § 139).
  2. a b c Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. z 2005 r. nr 172, poz. 1444 § 175).

BibliografiaEdytuj