Wacław Ostroróg

kasztelan kaliski

Wacław Ostroróg (zm. 1527), kasztelan kaliski

Herb Nałęcz

Był synem wojewody poznańskiego Jana i księżniczki raciborskiej Heleny. Miał młodszego brata Stanisława. Razem z bratem studiował w Wiedniu. Po śmierci ojca w 1501 pomiędzy braćmi doszło do sporów o majątek. W 1515 wyznaczeni przez króla rozjemcy dokonali podziału dóbr pomiędzy braci. Po śmierci brata Wacław został w 1519 mianowany w jego miejsce kasztelanem kaliskim. W związku z bezpotomną śmiercią kolejnych jego krewnych, stał się dziedzicem jednego z największych majątków w Wielkopolsce.

Jego synami z małżeństwa z Urszulą z Kutna Potocką byli Stanisław, kasztelan międzyrzecki i Jakub, starosta generalny Wielkopolski.

Wywód przodkówEdytuj

4. Stanisław Ostroróg      
    2. Jan Ostroróg
5. Barbara        
      1. Wacław Ostroróg
6. Wacław II Raciborski    
    3. Helena ks. raciborska    
7. Małgorzata z Szamotuł