Wachmistrz

stopień wojskowy w kawalerii i żandarmerii