Walec paraboliczny

typ powierzchni drugiego stopnia

Walec parabolicznypowierzchnia walcowa w przestrzeni trójwymiarowej spełniająca w pewnym układzie współrzędnych nierówności:

Walec paraboliczny

gdzie

Inaczej mówiąc, jest to powierzchnia walcowa mająca podstawę w kształcie paraboli, powstała w wyniku jej przesunięcia wzdłuż osi

Linki zewnętrzne

edytuj