Wapień rafowy

Wapienie rafowe – zbudowane są z różnych osiadłych organizmów morskich o szkieletach węglanowych. Twory rafowe powstają w wodach czystych i płytkich oraz w warunkach obniżającego się dna morskiego. Najpospolitsze organizmy rafotwórcze to korale madreporowe (bliska i często zamiennie używana nazwa wapień koralowy), mszywioły, gąbki i niektóre glony.