Litologia to:

  1. zbiór cech i właściwości skał, obserwowany makroskopowo. Jest to ogólny charakter skały, na który wpływ mają skład mineralny (skład mineralogiczny), tekstura, struktura, wielkość i kształt ziarna, barwa. Tak rozumiana litologia jest czynnikiem oporu w systemach geomorfologicznych.
  2. według niektórych źródeł, jest to też nauka zajmująca się wszelkimi zagadnieniami związanymi ze skałami osadowymi[1]

Przypisy edytuj

  1. Za: Jaroszewski W. (red.), Słownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1985, ISBN 83-220-0196-7. Jednocześnie autorzy ci uważają taką definicję pojęcia za niewłaściwą.