Wariegacja

Wariegacja (mozaikowatość fenotypowa) – zmienność barw w obrębie tkanki, organu lub organizmu.

Wariegacja na Pilea cadierei
Wariegacja u kota szylkretowego

U roślin zwykle tworzą się kontrastujące kolory w kwiatach lub albinotyczne przebarwienia na liściach.

U zwierząt wariegację można zaobserwować np. u kotów szylkretowych. Występuje ona u samic tych ssaków, będących heterozygotami ze względu na dowolne locus sprzężone z płcią, co powoduje selektywne losowe wyłączenie jednego allelu w każdej komórce. Ponieważ liczne geny sprzężone z płcią determinują u myszy i kotów ubarwienie sierści, powstają kolorowe łaty.

PrzyczynyEdytuj

  • infekcja wirusowa
  • niedobór składników pokarmowych
  • niestabilność genetyczna spowodowana aktywnością transpozonów
  • niestabilność genetyczna spowodowana losowym wyłączeniem jednego allelu w heterozygocie

BibliografiaEdytuj