Warka (dynastia chasydzka)

Warka (jid. וואַרקאַ) – dynastia chasydzka, która została założona przez Israela Icchaka Kalisza, który pod wpływem cadyka Dawida Bidermana z Lelowa stał się zwolennikiem chasydyzmu.

W 1829 roku osiadł w Przysusze, gdzie przewodził i zyskiwał nowych zwolenników. Następnie przeniósł siedzibę do Warki, gdzie znacznie poszerzył grono zwolenników. Podczas I wojny światowej siedziba cadyków została przeniesiona do Warszawy, gdzie działała do czasów II wojny światowej.

CadycyEdytuj

  1. Israel Icchak Kalisz (1799-1848)
  2. Mordechaj Menachem Mendel Kalisz (1819-1868)
  3. Symcha Bunem Kalisz (1851-1907)
  4. Menachem Mendel Kalisz (1860-1918)