Warszawski Rocznik Literacki

Warszawski Rocznik Literacki poświęcony Literaturze, Oświacie, Bibliografii i Księgarstwuperiodyk wydawany w Warszawie w latach 1872-1882. Jego redaktorem był Stanisław Jan Czarnowski.

Warszawski Rocznik Literacki poświęcony Literaturze, Oświacie, Bibliografii i Księgarstwu
ilustracja
Strona tytułowa (1872)
Państwo

 Królestwo Polskie

Pierwszy numer

1872

Ostatni numer

1882

Redaktor naczelny

Stanisław Jan Czarnowski

Wokół pisma skupione było środowisko warszawskich pozytywistów. Było podzielone na działy: literacki, bibliograficzny i księgarski. Na jego łamach zamieszczano charakterystykę stanu polskiej literatury w danym roku, recenzje i spisy nowych publikacji literackich, również życiorysy, nekrologi, informacje o placówkach związanych z literaturą.

Do pisma pisali m.in. Aleksander Świętochowski, J. M. Kamiński, F. Krupiński, L. Mikulski, Walery Przyborowski, J. Statkowski, Piotr Chmielowski.