Wartościowanie (logika)

Wartościowanie – jest to funkcja υ : Z → B

gdzie: B = {0,1}, a Z jest zmienną zdaniową lub formułą logiczną.