wc (od ang. word count) – uniksowe narzędzie do liczenia linii, słów, bajtów (lub znaków) w pliku lub potoku. W GNU/Linuksie jest częścią pakietu GNU Coreutils.

Wydanie polecenia wc z przykładami

Przykłady wykorzystywania Edytuj

W przykładach wykorzystano plik o nazwie plik.txt, który zawiera tekst Zażółć gęślą jaźń. zapisany w kodowaniu UTF-8. Plik jest zakończony uniksowym znakiem końca linii (LF, "\n", 0x0A).

Lp. (znak) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Znak Z a ż ó ł ć   g ę ś l ą   j a ź ń . \n
Unikod U+005A U+0061 U+017C U+00F3 U+0142 U+0107 U+0020 U+0067 U+0119 U+015B U+006C U+0105 U+0020 U+006A U+0061 U+017A U+0144 U+002E U+000A
Lp. (bajt) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Bajt (szesnastkowo) 5A 61 C5 BC C3 B3 C5 82 C4 87 20 67 C4 99 C5 9B 6C C4 85 20 6A 61 C5 BA C5 84 2E 0A
 1. Wyświetlenie zawartości pliku na ekranie za pomocą programu cat.
  $ cat plik.txt
  Zażółć gęślą jaźń.
  
 2. Uruchomienie programu wc bez opcji wypisuje liczbę linii, słów i bajtów.
  $ wc plik.txt
   1 3 28 plik.txt
  
 3. Uruchomienie programu wc z opcją -l wypisuje liczbę linii.
  $ wc -l plik.txt
  1 plik.txt
  
 4. Uruchomienie programu wc z opcją -w wypisuje liczbę słów.
  $ wc -w plik.txt
  3 plik.txt
  
 5. Uruchomienie programu wc z opcją -c wypisuje liczbę bajtów.
  $ wc -c plik.txt
  28 plik.txt
  
 6. Uruchomienie programu wc z opcją -m wypisuje liczbę znaków.
  $ wc -m plik.txt
  19 plik.txt
  

Linki zewnętrzne Edytuj