Wiek względny

Wiek względny - wiek obiektów geologicznych (skał, deformacji tektonicznych) oraz zdarzeń w odniesieniu do innych obiektów geologicznych. Określanie wieku względnego ustala tylko, które elementy i zdarzenia są starsze, a które młodsze, bez podawania wieku w latach.

Metody określania wieku względnegoEdytuj

litostratygraficzne:

biostratygraficzne:

archeologiczna (analiza wytworów kultury materialnej człowieka)

Zobacz teżEdytuj