Litostratygrafia – dziedzina stratygrafii oparta na kryteriach litologicznych. Polega na wydzielaniu w profilach geologicznych jednostek stratygraficznych różniących się od siebie rodzajem skał i korelacją tych jednostek w różnych profilach między sobą.

Warstwa w Salta (Argentyna).

Klasyfikacja litostratygraficzna jest podstawowym rodzajem klasyfikacji stratygraficznej i można ją zastosować do wszystkich rodzajów skał.

Formalne jednostki litostratygraficzne:

 • nadgrupa (supergroup)
 • grupa (group)
 • podgrupa (subgroup)
 • formacja (formation)
 • ogniwo (member)
 • warstwa (bed) (używane w liczbie pojedynczej!)

Nieformalne jednostki litostratygraficzne:

 • warstwy
 • zespoły warstw
 • ławice
 • serie
 • oddział
 • pakiet
 • suita
 • sekwencja
 • kompleks
 • poziom