Wielomiany Bernsteina

Wielomiany Bernsteinawielomiany wprowadzone w 1912 roku przez Siergieja Bernsteina w dowodzie twierdzenia Weierstrassa o przybliżeniu funkcji ciągłych.

Dla funkcji wielomian Bernsteina stopnia n jest dany wzorem:

gdzie to wielomiany bazowe Bernsteina dane wzorem:

Wielomiany bazowe Bernsteina służą do przedstawiania szeroko stosowanych w grafice komputerowej: krzywych Béziera, płatów Béziera i wywodzących się z nich innych rodzajów krzywych i powierzchni (w publikacjach tyczących grafiki komputerowej często pomija się przymiotnik bazowe i używa po prostu określenia wielomiany Bernsteina).

Własności wielomianów bazowych BernsteinaEdytuj

Zależność rekurencyjnaEdytuj

Wielomian spełnia zależność rekurencyjną:

 

Rozkład jedynkiEdytuj

 

DodatniośćEdytuj

  dla  

SymetriaEdytuj

 

IloczynEdytuj

   

PochodnaEdytuj

 

Reprezentacja za pomocą wielomianów wyższego stopniaEdytuj

 

Aproksymacja jednostajnaEdytuj

Niech   będzie funkcją ciągłą. Wówczas ciąg wielomianów Bernsteina   jest jednostajnie zbieżny do funkcji  

Wielomiany bazowe Bernsteina trzech zmiennychEdytuj

Wielomiany te dane są wzorem:

 

i używane do określenia trójkątnych płatów Béziera.

WłasnośćEdytuj

 

Zobacz teżEdytuj