Wikipedia:Makra dla VIM i vi

Do pisania tekstów do Wikipedii nadaje się każdy edytor tekstowy. Jeśli używamy VIM-a, mogą nam się przydać następujące makra, ułatwiające pracę z tekstem:

" makro do zmiany wizualnie zaznaczonego bloku we Free Link
vmap ;f c[[]]<Esc>hhp
" makro zamienia 2 następne słowa we Free Link
map! ,u i[[<Esc>eea]]<Esc>
" skrót do wstawiania redirect
iab ,r #REDIRECT [[]]

Te makra działają w vi, powinny działac też w jego klonach.
Aby z nich skorzystać, należy je zapisać w pliku, który się potem włącza za pomocą :source.