Wikipedia:Propozycje do Dobrych Artykułów/Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi ChrystusaEdytuj

Artykuł o katolickim święcie, zwanym też Boże Ciało. Zacząłem szukać informacji z ciekawości i zebrał się materiał na stosunkowo obszerny artykuł. Jacek555 23:27, 2 cze 2019 (CEST)

Dostrzeżone błędy merytoryczne
Dostrzeżone braki językowe
 1. Dla nie obeznanego ze specyficznym językiem religijnym artykuł jest trudny, włącznie z niemożliwością zrozumienia istoty rzeczy. Jest teraz, że chodzi o "święto (uroczystość liturgiczną) uczczenia Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie". Link prowadzi do "celebracji Ostatniej Wieczerzy"... Sklejenie takich definicji daje wynik niezrozumiały. Z dalszej treści artykułu wynika (wynikło mi), że katolicy czczą to, że Jezus Chrystus przychodzi do nich pod postacią chleba/hostii w trakcie nabożeństw religijnych. Jeśli dobrze kombinuję, to można to zapisać wyraźniej? Kenraiz (dyskusja) 08:01, 12 cze 2019 (CEST)
  To już jest kwestia sformułowań leadu artykułu Eucharystia (sakrament). Pojęcie Eucharystia ewoluowało nieco na przestrzeni wieków. W starożytnym Kościele Eucharystię rozumiano jako ofiarę i ucztę, a przez pierwszą połowę średniowiecza rozumiana była jedynie jako część liturgii, a uosabiająca dla chrześcijan obecność Chrystusa hostia (po liturgicznym rycie przeistoczenia) nie stanowiła przedmiotu kultu poza samą liturgią. Późne średniowiecze przyniosło wśród chrześcijan nowy, adoracyjny kierunek pobożności. W łonie Kościoła istniały także spory co do rzeczywistej (czy też jedynie symbolicznej) obecności Chrystusa pod postacią chleba i wina po wspomnianym rycie przeistoczenia. Dlatego w sekcji o historii święta sięgnąłem głębiej, do starożytności, by te różnice pokazać. W dalszej części linkowanego artykułu Eucharystia (sakrament) znajdziesz to rozróżnienie. Sama użyta przeze mnie definicja jest poprawna. Zgodna zresztą z definicją wskazaną przez PWN („święto katolickie [...] ustanowione dla publicznego uczczenia Chrystusa w sakramencie Eucharystii”). Jacek555 09:08, 12 cze 2019 (CEST)
  A nie jest poprawny, w każdym razie gramatycznie, fragment "W starożytnym Kościele Eucharystię pojmowano jedynie jako ofiarę i ucztę. I jako element liturgii eucharystycznej." Nie wiem za bardzo, jak poprawić. Henryk Tannhäuser (...) 09:17, 12 cze 2019 (CEST)
  Liturgia eucharystyczna (rozumiana jako centralna część współczesnej mszy) jest odrębnym pojęciem niż Eucharystia. W starożytnym Kościele (do Konstantyna?) katechumeni (kandydaci do chrztu) i pokutnicy uczestniczyli tylko w tzw. Liturgii Słowa (msza katechumenów) – po której opuszczali zgromadzenie, a ochrzczeni także w liturgii wiernych – w liturgii Ofiary, podczas której następowały obrzędy „uczty”, „uczty ofiarnej”, uroczystego „bankietu” czy też „łamania chleba” (tzw. ofiarowanie, przeistoczenie, etc). Struktura liturgii obejmuje więc kilka elementów. Główną jest liturgia eucharystyczna. Trzeba też zauważyć, że to określenie może być używane zarówno w odniesieniu do wspomnianej liturgii Ofiary (liturgii wiernych), jak i do całości celebracji. (Określenie Eucharystia bywa także stosowane do samej Komunii świętej – konsekrowanej hostii rozdawanej wiernym.) Dla przejrzystości zmieniam: „I jako element liturgii eucharystycznej”. 11:43, 12 cze 2019 (CEST)
  dalej zapis jest niejasny, bo uczta oznacza wystawne przyjęcie, można zamienić jedynie jako ofiarę i ucztę na jedynie jako ucztę ofiarną? Gdarin dyskusja 10:21, 13 cze 2019 (CEST)
  I dobrze oznacza. «Pierwotne sprawowanie Eucharystii polegało właściwie na wspólnym posiłku. [...] Biblijne opisy „łamania chleba” i „wieczerzy Pańskiej” akcentują przeto mocno biesiadny charakter sprawowanej Eucharystii» (Michael Kunzler: Liturgia Kościoła. Poznań: Pallottinum, 1999, s. 290, seria: Podręczniki Teologii Katolickiej tom 10. ​ISBN 83-7014-349-0​). Zresztą użyte sformułowanie pochodzi w innej, poważnej publikacji Z. Zalewskiego. Jacek555 22:21, 13 cze 2019 (CEST)
 • Raczej są błędy ortograficzne w zapisie nazw własnych: powinno być Fête-Dieu i petite Fête-Dieu. Zmieniłbym sam, ale trudno wykluczać, że to jakaś średniowieczna ortografia. Henryk Tannhäuser (...) 02:17, 13 cze 2019 (CEST)
  Bardzo prawdopodobne. W artykule zastosowałem formy opisane w źródłowej publikacji, ale to jest wydawnictwo z początku lat 70. wydane w stosunkowo ubogiej typografii zbliżonej do możliwości ówczesnych maszyn do pisania. Żadne z określeń obcojęzycznych nie ma użytych znaków diakrytycznych. W publikacjach francuskojęzycznych nie spotykam pisowni Fete-Dieu. Więc zmieniam na stosowaną powszechnie formę. Jacek555 07:33, 13 cze 2019 (CEST)
Dostrzeżone braki uźródłowienia
Dostrzeżone braki w neutralności
Dostrzeżone błędy techniczne
 1. sekcja "nazwa" nie powinna być podsekcją historii, z kolei fragment Kościół niemiecki wprowadził zwyczaj śpiewania perykop Ewangelii... do przerzucenia gdzie indziej Gdarin dyskusja 10:14, 13 cze 2019 (CEST)
  Hm, sekcję na temat nazewnictwa celowo ulokowałem w historii, bo tyczy nazw, które pojawiały się czasach historycznych. A fragment o zwyczaju śpiewania perykop rzeczywiście jest do przeniesienia, tylko szukam informacji na temat datowania tego rytuału, by móc ulokować w odpowiednim miejscu. Jacek555 22:21, 13 cze 2019 (CEST)
  Nazewnictwo powinno być osobną sekcją. — Paelius Ϡ 20:00, 14 cze 2019 (CEST)
  Nie znalazłem przybliżonej daty wprowadzenia do procesji śpiewu perykop Ewangelii, więc przeniosłem do sekcji poświęconej procesjom. Jacek555 19:44, 16 cze 2019 (CEST)
Poprawiono
Sprawdzone przez
 1. Henry39 (dyskusja) 00:48, 5 cze 2019 (CEST)
 2. Hikaru012 (dyskusja) 22:54, 10 cze 2019 (CEST)
 3. Msz2001 (dyskusja) 20:53, 11 cze 2019 (CEST)
 4. Gdarin dyskusja 19:52, 16 cze 2019 (CEST)