Wikipedia:Propozycje do Dobrych Artykułów

Propozycje do Dobrych Artykułów w Wikipedii
Ta strona służy do przedstawiania wartościowych artykułów jako kandydatur do wyróżnienia statusem Dobrego Artykułu. Dyskusja trwa dwa tygodnie zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie poniżej. Różnice dotyczące wymagań dla poszczególnych rodzajów wyróżnień możesz zobaczyć na stronie porównania wymagań. Jeśli chcesz nominować nowy artykuł, przejdź do rozdziału „Instrukcja obsługi”.
Obecnie na stronie głównej

Klasztor karmelitów w Pilźnie – zespół budynków, w którego skład wchodzą kościół pw. św. Katarzyny i Barbary, budynek klasztoru oraz zabudowa gospodarcza. Klasztor w Pilźnie, zgodnie z twierdzeniami współczesnej historiografii, został założony przez Władysława Jagiełłę 2 marca 1403 roku. Kościół i klasztor ucierpiały podczas najazdu wojsk węgierskich dowodzonych przez Tomasza Tharczaya, który miał miejsce w lutym 1474 roku. Odbudował je król Zygmunt I Stary. Klasztor należał początkowo do augustianów, a od XIX wieku stanowi własność karmelitów. Klasztor oraz kościół zostały wpisane do rejestru zabytków. Zespół znajduje się w środkowej części miasta, na wschód od Rynku w Pilźnie. Teren zespołu obejmuje m.in. obszar dawnych wałów obronnych, które niegdyś otaczały miasto, a także niewielki zbiornik wodny. Czytaj więcej…

Regulamin
 1. Nominować artykuł może każdy zalogowany użytkownik, edytujący co najmniej od miesiąca i mający na swym koncie minimum 100 nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej.
 2. Nominowane artykuły oceniane są przez 14 dni.
 3. Nominowany do wyróżnienia artykuł uzyska wyróżnienie, jeżeli:
  • zostanie rzetelnie sprawdzony i pozytywnie oceniony (wpisem w rubryce Sprawdzone przez) przez minimum trzech zalogowanych wikipedystów (wymagania jak przy zgłaszaniu). Zgłaszający nie może występować jako sprawdzający. Wpisy pacynek o sprawdzeniu są nieważne,
  • zgłoszone w toku dyskusji istotne przeszkody formalne (usterki i braki) w ocenianym artykule – wymogi zostały przedstawione w sekcji „Kryteria oceny” – zostaną usunięte, uznane za bezzasadne lub nienaruszające kryteriów.
 4. Jeśli w podstawowym czasie zgłoszenie nie uzyska wymaganej liczby wpisów potwierdzających sprawdzenie i akceptację przyznania wyróżnienia, przy jednoczesnym braku istotnych i niepoprawionych zastrzeżeń – dyskusja może zostać przedłużona o 14 dni. Przedłużenie dyskusji jest możliwe w odniesieniu do zgłoszeń, w których:
  • podczas dyskusji nie pojawiły się zastrzeżenia do przyznania wyróżnienia artykułowi, ale nominacja została w tym czasie sprawdzona przez minimum jednego uprawnionego edytora,
  • zgłoszono zastrzeżenia w ostatnim momencie trwania dyskusji,
  • sprawdzający zgłosili, że na poprawę zastrzeżeń potrzeba więcej czasu,
  • zgłoszono poważne zastrzeżenia, ale artykuły aktualnie nie są poprawiane z powodu nieaktywności w projekcie zaangażowanych wikipedystów.
  Przedłużenia dokonuje opiekun danego rodzaju wyróżnień (w ramach WP:WZW). W uzasadnionych przypadkach opiekun może przedłużyć dyskusję o okres krótszy niż 14 dni.
 5. Decyzja o tym, że usterki lub braki zostały usunięte, są bezzasadne lub nie naruszają kryteriów oceny podejmowana jest przez sprawdzających, a w przypadku dalszych wątpliwości decyzja należy do opiekuna.
 6. Artykuły niesprawdzone przez wskazaną powyżej minimalną liczbę wikipedystów lub z poważnymi zastrzeżeniami są po terminach ustalonych w pkt. 2 i 4 usuwane z listy kandydatów.
 7. Po zakończeniu dyskusji informacja o wyniku jest umieszczana na stronie dyskusji artykułu, strona nominacji jest archiwizowana, a na stronie artykułu umieszcza się odpowiedni symbol wyróżnienia.
 8. Od biorących udział w dyskusji wymaga się rzetelnego przeanalizowania całego artykułu.
 9. Od osób wskazujących braki i zastrzeżenia wymaga się dokładnego merytorycznego uzasadnienia swojej oceny. W przypadku zastrzeżeń technicznych (pozamerytorycznych) należy powołać się na obowiązujące zasady lub zalecenia Wikipedii.
 10. Każdy artykuł można poddać ponownej ocenie, gdy zgłoszone zastrzeżenia zostaną naprawione.
 11. Zabrania się wypowiedzi niemających związku z treścią merytoryczną bądź aspektami technicznymi artykułu, szczególnie noszących znamiona ataków osobistych i nacisków na sprawdzających. Wypowiedzi te powinny być skreślane.
Kryteria oceny
Wymagania do uznania artykułu za dobry
 1. Treść artykułu powinna zawierać wystarczający opis najważniejszych zagadnień związanych z tematem.
 2. Zasady – artykuł powinien być zgodny z zasadami Wikipedii (przede wszystkim z zasadami neutralnego punktu widzenia, weryfikowalności i praw autorskich).
 3. Forma – artykuł powinien być napisany bez błędów językowych (ortograficznych, gramatycznych czy stylistycznych) oraz sformatowany według zaleceń formatowania artykułów.
Tolerowane mankamenty
 1. Niewystarczająca liczba lub jakość ilustracji, jeśli nie stanowi zasadniczej wady artykułu.
 2. Braki w pobocznych zagadnieniach (np. rys historyczny przy substancjach chemicznych czy lekach, flora i fauna w art. o krajach itp.).
 3. Pewne usterki dotyczące akapitu wprowadzającego, sekcji Zobacz też czy Linki zewnętrzne.
Wskazówki

Przy zgłaszaniu istotne jest podanie, kto zgłasza i kiedy. Zgłoszenia anonimowe są automatycznie usuwane. Przed nominacją artykułu warto zapoznać się z poradnikiem Jak napisać doskonały artykuł, w którym w skrócie przedstawiono, czego oczekuje się od zgłaszanego tu artykułu. Oprócz tego radzimy przed umieszczeniem tu artykułu dostosować go do wszystkich obowiązujących na Wikipedii zasad i zaleceń edycyjnych. Jeżeli nie masz pewności co do nominacji artykułu do otrzymaniu statusu Dobrego Artykułu czy Artykułu na Medal, zapoznaj się z treścią strony Porównanie dobrych i medalowych artykułów.

W sekcji odnoszącej się do sprawdzenia artykułu liczą się oceny wikipedystów spełniających kryterium stażowe, tj. zalogowanych po raz pierwszy minimum 1 miesiąc przed głosowaniem i mających na swym koncie w momencie zgłoszenia artykułu minimum 100 nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej. Oceny dodane po terminie oraz oceny użytkowników niespełniających kryterium stażowego i tzw. pacynek nie są liczone, niemniej zgłoszone z takich kont zastrzeżenia są uwzględniane.

O swoim zgłoszeniu możesz powiadomić tematyczny Wikiprojekt.
Instrukcja obsługi
Pierwsze zgłoszenie do przyznania wyróżnienia
 • Za pomocą poniższego formularza utwórz podstronę dyskusji nad wyróżnieniem. Nazwę artykułu wpisz po ukośniku.

 • Na tej stronie – na górze sekcji „Propozycje” – wstaw link do nowo utworzonej strony dyskusji w formacie {{/Nazwa}}.
 • W artykule, który chcesz poddać pod dyskusję, wstaw szablon {{Propozycja wyróżnienia|DA}}.
 • Poinformuj głównych autorów artykułu i odpowiednie wikiprojekty o trwającej dyskusji.
Każde kolejne zgłoszenie do przyznania wyróżnienia
 • Utwórz podstronę dyskusji z użyciem powyższego formularza według schematu {{Wikipedia:Propozycje do Dobrych Artykułów/Nazwa/2}}. Analogicznie tworzy się podstronę dyskusji, gdy artykuł jest zgłaszany po raz trzeci i następny.
 • W uzasadnieniu zgłoszenia podaj link do poprzedniej dyskusji oraz wyjaśnij, jakie zmiany zaszły w artykule od ostatniej oceny.
 • Do artykułu wstaw szablon: {{Propozycja wyróżnienia|DA|Numer}}.
Zgłoszenie z użyciem gadżetu
Alternatywnym sposobem zgłoszenia jest skorzystanie z gadżetu, dostępnego w preferencjach. Kiedy zostanie włączony, na pasku bocznym w artykule dostępny będzie przycisk Zgłoś do wyróżnienia. Po jego naciśnięciu wystarczy wypełnić pola w formularzu, który się wyświetli, aby dokonać nominacji.

Propozycje edytuj

Li Si edytuj

Uzasadnienie

Uważam że wszystko jest na swoim miejscu, w szczególności chciałem zauważyć, że artykuł został napisany na podstawie bardzo solidnych źródeł. Może nawet to jest medal, ale nie wiem, pewnie coś jeszcze można dodać (np. jakąś anegdotę lud dwie z biografii Li Si z Zapisków Historyka), więc niech na razie będzie dobry artykuł. Pozdrawiam wszystkich przy okazji:) Nous (dyskusja) 21:24, 15 maj 2024 (CEST)[odpowiedz]

Uwagi merytoryczne
Uwagi do stylu (język, struktura)
Uwagi do uźródłowienia
Uwagi dot. neutralności
Uwagi dot. problemów technicznych
Sprawdzone przez

Kamienica przy Rynku 13 w Tarnowskich Górach edytuj

Uzasadnienie
Artykuł posiada wszystko, co trzeba, by został mu przyznany status Dobrego Artykułu. Uźródłowienie jest mocne, temat wyczerpany, treść bardzo bogata. Karol739 (dyskusja) 22:20, 13 maj 2024 (CEST)[odpowiedz]
@Karol739, dziękuję za zgłoszenie :) choć nie mogę zrozumieć jak można zgłosić artykuł do DA nie informując o tym fakcie głównego autora hasła. O zgłoszeniu dowiedziałem się przez czysty przypadek, odwiedzając zgłoszony artykuł. Proszę na przyszłość o większą uwagę w tej kwestii. Gabriel3 (dyskusja) 14:31, 19 maj 2024 (CEST)[odpowiedz]
Uwagi merytoryczne
 1. Warto utworzyć sekcję o lokalizacji, można też dodać plan budynku z karty ewidencyjnej. Filipnydyskusja 14:21, 19 maj 2024 (CEST)[odpowiedz]
Uwagi do stylu (język, struktura)
 1. "Najstarsza, pochodząca z XVI wieku, jest podpiwniczona część zachodnia, wzniesiona na rzucie kwadratu o długości boku 12,4 m." - tutaj chyba czegoś brakuje Filipnydyskusja 14:21, 19 maj 2024 (CEST)[odpowiedz]
  @Filipny, dziękuję za zgłoszoną uwagę! W mojej opinii i na podstawie źródeł, niczego w tym zdaniu nie brakuje, choć może takie wrażenie sprawia szyk. Przerobiłem je na Najstarsza jest pochodząca z XVI wieku część zachodnia, podpiwniczona, wzniesiona na rzucie kwadratu o długości boku 12,4 m. Czy teraz jest lepiej? Gabriel3 (dyskusja) 14:35, 19 maj 2024 (CEST)[odpowiedz]
Uwagi do uźródłowienia
Uwagi dot. neutralności
Uwagi dot. problemów technicznych
Sprawdzone przez
 1. Pomponick (dyskusja) 23:02, 15 maj 2024 (CEST)[odpowiedz]

Sierpniówka edytuj

Uzasadnienie

Rozbudowany przeze mnie samego w ostatnich kilku dniach artykuł poświęcony jednemu z najważniejszych aktów prawnych pierwszych lat istnienia Polski Ludowej, częściowo obowiązującemu w Polsce (jeden z jego przepisów) do dnia dzisiejszego. Zapraszam do dyskusji. Szczurexxx (dyskusja) 13:51, 11 maj 2024 (CEST)[odpowiedz]

Uwagi merytoryczne
Uwagi do stylu (język, struktura)
Uwagi do uźródłowienia
 1. przypisy nr 11 i 12 mają chyba błędnie podaną datę - jest 2012 i 2022 podczas gdy w bibliografii jest praca Birta z 2019. I jeszcze przypisy pod nrem 25 nie mają podanej daty, jest tylko "Birt" :) Archiwald (dyskusja) 10:21, 17 maj 2024 (CEST)[odpowiedz]
  @Archiwald Fakt - moje przeoczenie. Już poprawione. Szczurexxx (dyskusja) 14:54, 18 maj 2024 (CEST)[odpowiedz]
Uwagi dot. neutralności
 1. Ja bym wyrzucił z artykułu fragment o „szokującym obecnie” poglądzie, jako że 1) mamy zasadę ponadczasowości, 2) zasadę NPOV, 3) zasadę zabraniającą publikowania OR. Fragment uźródłowiony akapitem 23. niebezpiecznie zbliża się do granicy OR. Karol739 (dyskusja) 22:28, 13 maj 2024 (CEST)[odpowiedz]
  @Karol739 Określenie wierutnego kłamstwa komunistycznej propagandy mianem szokującego uważasz za łamanie zasady NPOV i zakazu publikowania OR? Obiektywnie patrząc, nie istnieją ŻADNE dowody potwierdzające kolaborację Armii Krajowej z okupantem niemieckim. Zgodzę się co do tego, że słowo "obecnie" ze względu na ponadczasowość Wikipedii rzeczywiście można usunąć, ale tego rodzaju opinia, że AK była „organizacją zdradziecką, przestępczą, idącą na rękę władzy okupacyjnej państwa niemieckiego” niewątpliwie jest szokująca z uwagi na ww. i nijak się to ma do zakazu przedstawiania OR. Pragnę zwrócić uwagę, że zasada NPOV, na którą się powołujesz, obejmuje także fakty nie budzące wątpliwości (tzn. takie, których nikt rozsądny nie kwestionuje) oraz niemoralne ideologie. Szczurexxx (dyskusja) 09:43, 14 maj 2024 (CEST)[odpowiedz]
  @Szczurexxx Tak właśnie uważam. Pojawił się taki pogląd, to się pojawił - i na tym powinno się w artykule poprzestać. Jeśli masz odpowiednie źródła (a jestem przekonany, że masz), to w dalszej części tego akapitu można byłoby na podstawie jakiejś pracy naukowej uzasadniać, dlaczego ten pogląd komunistów był fałszywy (i z tym akurat się nie kłócę, bo i nie ma po co - to fakt). Nie ma natomiast na Wikipedii miejsca zarówno na określenie "szokujący", jak i "obecnie". Szokujący może być ten pogląd dla jednych, ale np. dla tych zza żelaznej kurtyny nie będzie on szokujący, na tej podstawie mówię, że słowo to łamie zasadę NPOV. Mamy przedstawiać fakty obiektywnie, takie jakie były, bez żadnych elementów dodatkowych, nie zaś ich emocjonalność. Karol739 (dyskusja) 15:55, 14 maj 2024 (CEST)[odpowiedz]
  @Karol739 Już rozumiem - poprawione. Szczurexxx (dyskusja) 16:36, 14 maj 2024 (CEST)[odpowiedz]
  @Szczurexxx Należy jeszcze to uźródłowić, jako że jest to już współczesna interpretacja. Wyrokiem SN z 1948 r. się raczej określenia o propagandzie nie uźródłowi bez popełnienia OR. Potrzebne jest inne, mocniejsze źródło (przypis 23.) Karol739 (dyskusja) 16:45, 14 maj 2024 (CEST)[odpowiedz]
  @Karol739 Źródło dodane. Szczurexxx (dyskusja) 17:19, 14 maj 2024 (CEST)[odpowiedz]
Uwagi dot. problemów technicznych
Sprawdzone przez

Whang-od edytuj

Uzasadnienie

Obszerny, dokładnie uźródłowiony artykuł poświęcony wybitnej filipińskiej tatuażystce. Opisuje jej barwne życie oraz działalność, nie pomija też kontekstu kulturowego czy jej miejsca w krajowej czy światowej świadomości. Myślę, że spełnia wymagania stawiane DA, Bacus15 • dyskusja 17:17, 6 maj 2024 (CEST)[odpowiedz]

Uwagi merytoryczne
Uwagi do stylu (język, struktura)
Uwagi do uźródłowienia
Uwagi dot. neutralności
Uwagi dot. problemów technicznych
Sprawdzone przez
 1. Witold1977 (dyskusja) 00:27, 7 maj 2024 (CEST)[odpowiedz]
 2. Filet 123 --> (filet czeka na usmażenie) 17:23, 9 maj 2024 (CEST)[odpowiedz]
 3. Henry39 (dyskusja) 21:46, 9 maj 2024 (CEST)[odpowiedz]
 4. Ented (dyskusja) 00:46, 13 maj 2024 (CEST)[odpowiedz]
 5. Mpn (dyskusja) 09:39, 18 maj 2024 (CEST)[odpowiedz]

Branża gier komputerowych w Czechach edytuj

Uzasadnienie

Artykuł napisany w ramach Wikigrantu 2024-5, w miarę szczegółowo opisujący historię gier komputerowych w Czechach. Jako główny materiał do artykułu posłużyły mi praca zbiorowa Video Games Around the World oraz monografia Jaroslava Švelcha – obie zakupione z grantu. Ironupiwada (dyskusja) 15:48, 6 maj 2024 (CEST)[odpowiedz]

Uwagi merytoryczne
Uwagi do stylu (język, struktura)
Uwagi do uźródłowienia
Uwagi dot. neutralności
 1. Czy nie za dużo tych odniesień do „komunistycznych czasów” ? Hermod (dyskusja) 22:44, 7 maj 2024 (CEST)[odpowiedz]
  Zredukowałem te odniesienia. Ironupiwada (dyskusja) 17:47, 8 maj 2024 (CEST)[odpowiedz]
Uwagi dot. problemów technicznych
Sprawdzone przez
 1. Nowy15 (dyskusja) 20:13, 7 maj 2024 (CEST)[odpowiedz]

Dyskusje przedłużone edytuj

Informacje o dyskusji

Tutaj znajdują się zgłoszenia, w których:

 1. podczas dyskusji nie pojawiły się zastrzeżenia do przyznania wyróżnienia artykułowi, nominacja została w tym czasie sprawdzona przez minimum jednego uprawnionego edytora, ale nie uzyskała wymaganej liczby wpisów potwierdzających sprawdzenie i akceptację przyznania wyróżnienia,
 2. zgłoszono zastrzeżenia w ostatnim momencie trwania dyskusji,
 3. sprawdzający zgłosili, że na poprawę zastrzeżeń potrzeba więcej czasu,
 4. zgłoszono poważne zastrzeżenia, ale artykuł aktualnie nie jest poprawiany z powodu nieaktywności w projekcie zaangażowanych wikipedystów.
Dyskusja może zostać przedłużona o 14 dni. Przedłużenia dokonuje opiekun. W uzasadnionych przypadkach opiekun może przedłużyć dyskusję o okres krótszy niż 14 dni.

Przygotowanie do balu kostiumowego edytuj

Uzasadnienie

Ostatni z tłumaczeniowych haseł @Nelya~plwiki o Williamie Ettym. Medal na enwiki. Dużo źródeł, temat wyczerpany. W razie uwag proszę o ping, nie zaglądam często na sekcje wyróżnione. SkrzydlatyMuflon Pisz tutaj 22:29, 4 maj 2024 (CEST)[odpowiedz]

Uwagi merytoryczne
Uwagi do stylu (język, struktura)
Uwagi do uźródłowienia
Uwagi dot. neutralności
Uwagi dot. problemów technicznych
Sprawdzone przez
 1. Kobrabones (dyskusja) 01:18, 10 maj 2024 (CEST)[odpowiedz]

USS Washington (BB-56) edytuj

Uzasadnienie

Ostatni z serii trzech artykułów o pancernikach typu North Carolina. Napisany zgodnie z zasadami, na podstawie wiarygodnych źródeł i wyczerpujący. Matrek (dyskusja) 17:37, 3 maj 2024 (CEST)[odpowiedz]

Uwagi merytoryczne
Uwagi do stylu (język, struktura)
Uwagi do uźródłowienia
Uwagi dot. neutralności
Uwagi dot. problemów technicznych
Sprawdzone przez
 1. Hermod (dyskusja) 23:24, 14 maj 2024 (CEST)[odpowiedz]
 2. Zala (dyskusja) 11:07, 16 maj 2024 (CEST)[odpowiedz]

Batman: Arkham Origins edytuj

Uzasadnienie

Szeroko opisana gra, tłumaczenie z en wiki, gdzie artykuł ma medal, w wykonaniu @Pottero. Nieco ostrożnie zgłaszam do DA, ale standardy dobrego z pewnością są zachowane. Hedger z Castleton (dyskusja) 12:29, 29 kwi 2024 (CEST)[odpowiedz]

Uwagi merytoryczne
Uwagi do stylu (język, struktura)
Uwagi do uźródłowienia
Uwagi dot. neutralności
Uwagi dot. problemów technicznych
Sprawdzone przez
 1. Ironupiwada (dyskusja) 11:00, 13 maj 2024 (CEST)[odpowiedz]

Weryfikacja wyróżnienia edytuj

Regulamin weryfikacji wyróżnienia
 1. Od zgłaszającego do weryfikacji wyróżnienia wymaga się podania argumentów, z powodu których zgłosił propozycję.
 2. Zgłoszony artykuł traci wyróżnienie, gdy w momencie zakończenia dyskusji nie spełnia standardów wyróżnienia i w okresie przeznaczonym na dyskusję nie zostanie poprawiony.
 3. W przypadku odebrania wyróżnienia usuwany jest jego symbol z artykułu.
 4. Pozostałe ustalenia regulaminu przyznawania wyróżnień stosuje się odpowiednio do ich weryfikacji.
Instrukcja techniczna
Pierwsze zgłoszenie do weryfikacji wyróżnienia
 • Za pomocą poniższego formularza utwórz podstronę dyskusji nad weryfikacją wyróżnienia. W wygenerowanej poniżej linijce w miejsce „Nazwa” wpisz tytuł artykułu, który chcesz zgłosić do weryfikacji.

 • Na nowo utworzonej podstronie oceny uzasadnij, dlaczego uważasz, że artykuł nie zasługuje na wyróżnienie.
 • Na tej stronie – na górze sekcji „Weryfikacja wyróżnienia” – wstaw link do nowo utworzonej strony dyskusji w formacie {{/Nazwa/weryfikacja}}.
 • W artykule, który chcesz poddać pod dyskusję, wstaw szablon {{Weryfikacja wyróżnienia|DA}}.
 • Poinformuj głównych autorów artykułu i odpowiednie wikiprojekty o trwającej dyskusji.
Każde kolejne zgłoszenie do weryfikacji wyróżnienia
 • Utwórz podstronę dyskusji z użyciem powyższego formularza według schematu {{Wikipedia:Propozycje do Dobrych Artykułów/Nazwa/weryfikacja/2}}. Analogicznie tworzy się podstronę dyskusji nad weryfikacją, gdy artykuł jest zgłaszany po raz trzeci i następny.
 • Do artykułu wstaw szablon: {{Weryfikacja wyróżnienia|DA|Numer}}.


10 ostatnich rozstrzygnięć edytuj

Hasła wyróżnione jako DA
Hasła, które nie uzyskały wyróżnienia DA
Hasła, którym po dyskusji pozostawiono wyróżnienie DA
Hasła, którym odebrano wyróżnienie DA

Liczba Dobrych Artykułów w polskojęzycznej Wikipedii: 3653 (2.26‰ z liczby wszystkich artykułów Wikipedii).