Wikipedia:Propozycje do Dobrych Artykułów

Propozycje do Dobrych Artykułów w Wikipedii
Ta strona służy do przedstawiania wartościowych artykułów jako kandydatur do wyróżnienia statusem Dobrego Artykułu. Dyskusja trwa dwa tygodnie zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie poniżej. Różnice dotyczące wymagań dla poszczególnych rodzajów wyróżnień możesz zobaczyć na stronie porównania wymagań. Jeśli chcesz nominować nowy artykuł, przejdź do rozdziału „Instrukcja obsługi”.
Obecnie na stronie głównej
Aleksander Ford gwiazda Lodz.jpg

Przebudzeniepolski dramat obyczajowy z 1934 roku w reżyserii Aleksandra Forda, zrealizowany według scenariusza Olgi Fordowej. Tematem filmu są losy młodej maturzystki zatrudnionej u bogatej warszawskiej rodziny. Zakochuje się w młodym mechaniku, który zostaje niesłusznie oskarżony o kradzież. Mężczyzna trafia przed sąd, a dziewczyna traci pracę. W końcowej części produkcji przedstawiono sen bohaterki, widzącej krzywdę otaczającą ją i jej ukochanego. Po przebudzeniu dziewczyna obserwuje robotników idących ku górze. Przebudzenie, przygotowywane w szczególności przez przedstawicieli środowiska awangardowego, podejmowało problematykę nierówności społecznych i wad ustroju. Film powstawał w trudnych warunkach. Twórcy byli zależni od finansowania i oczekiwań właściciela kina radomskiego, opłacającego produkcję, oraz wymogów cenzury. Produkcja została nieprzychylnie przyjęta przez publiczność i krytyków. Recenzenci wytknęli filmowi brak spójności fabularnej, przeładowanie natrętną i naiwną symboliką, chaotyczny montaż oraz fatalne zdjęcia i udźwiękowienie. Film został uznany za zaginiony. Czytaj więcej…

Regulamin
 1. Nominować artykuł może każdy zalogowany użytkownik, edytujący co najmniej od miesiąca i mający na swym koncie minimum 100 nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej.
 2. Nominowane artykuły oceniane są przez 14 dni.
 3. Nominowany do wyróżnienia artykuł uzyska wyróżnienie, jeżeli:
  • zostanie rzetelnie sprawdzony i pozytywnie oceniony (wpisem w rubryce Sprawdzone przez) przez minimum trzech zalogowanych wikipedystów (wymagania jak przy zgłaszaniu). Zgłaszający nie może występować jako sprawdzający. Wpisy pacynek o sprawdzeniu są nieważne,
  • zgłoszone w toku dyskusji istotne przeszkody formalne (usterki i braki) w ocenianym artykule – wymogi zostały przedstawione w sekcji „Kryteria oceny” – zostaną usunięte, uznane za bezzasadne lub nienaruszające kryteriów.
 4. Jeśli w podstawowym czasie zgłoszenie nie uzyska wymaganej liczby wpisów potwierdzających sprawdzenie i akceptację przyznania wyróżnienia, przy jednoczesnym braku istotnych i niepoprawionych zastrzeżeń – dyskusja może zostać przedłużona o 14 dni. Przedłużenie dyskusji jest możliwe w odniesieniu do zgłoszeń, w których:
  • podczas dyskusji nie pojawiły się zastrzeżenia do przyznania wyróżnienia artykułowi, ale nominacja została w tym czasie sprawdzona przez minimum jednego uprawnionego edytora,
  • zgłoszono zastrzeżenia w ostatnim momencie trwania dyskusji,
  • sprawdzający zgłosili, że na poprawę zastrzeżeń potrzeba więcej czasu,
  • zgłoszono poważne zastrzeżenia, ale artykuły aktualnie nie są poprawiane z powodu nieaktywności w projekcie zaangażowanych wikipedystów.
  Przedłużenia dokonuje opiekun danego rodzaju wyróżnień (w ramach WP:WZW). W uzasadnionych przypadkach opiekun może przedłużyć dyskusję o okres krótszy niż 14 dni.
 5. Decyzja o tym, że usterki lub braki zostały usunięte, są bezzasadne lub nie naruszają kryteriów oceny podejmowana jest przez sprawdzających, a w przypadku dalszych wątpliwości decyzja należy do opiekuna.
 6. Artykuły niesprawdzone przez wskazaną powyżej minimalną liczbę wikipedystów lub z poważnymi zastrzeżeniami są po terminach ustalonych w pkt. 2 i 4 usuwane z listy kandydatów.
 7. Po zakończeniu dyskusji informacja o wyniku jest umieszczana na stronie dyskusji artykułu, strona nominacji jest archiwizowana, a na stronie artykułu umieszcza się odpowiedni symbol wyróżnienia.
 8. Od biorących udział w dyskusji wymaga się rzetelnego przeanalizowania całego artykułu.
 9. Od osób wskazujących braki i zastrzeżenia wymaga się dokładnego merytorycznego uzasadnienia swojej oceny. W przypadku zastrzeżeń technicznych (pozamerytorycznych) należy powołać się na obowiązujące zasady lub zalecenia Wikipedii.
 10. Każdy artykuł można poddać ponownej ocenie, gdy zgłoszone zastrzeżenia zostaną naprawione.
 11. Zabrania się wypowiedzi niemających związku z treścią merytoryczną bądź aspektami technicznymi artykułu, szczególnie noszących znamiona ataków osobistych i nacisków na sprawdzających. Wypowiedzi te powinny być skreślane.
Kryteria oceny
Wymagania do uznania artykułu za dobry
 1. Treść artykułu powinna zawierać wystarczający opis najważniejszych zagadnień związanych z tematem.
 2. Zasady – artykuł powinien być zgodny z zasadami Wikipedii (przede wszystkim z zasadami neutralnego punktu widzenia, weryfikowalności i praw autorskich).
 3. Forma – artykuł powinien być napisany bez błędów językowych (ortograficznych, gramatycznych czy stylistycznych) oraz sformatowany według zaleceń formatowania artykułów.
Tolerowane mankamenty
 1. Niewystarczająca liczba lub jakość ilustracji, jeśli nie stanowi zasadniczej wady artykułu.
 2. Braki w pobocznych zagadnieniach (np. rys historyczny przy substancjach chemicznych czy lekach, flora i fauna w art. o krajach itp.).
 3. Pewne usterki dotyczące akapitu wprowadzającego, sekcji Zobacz też czy Linki zewnętrzne.
Wskazówki

Przy zgłaszaniu istotne jest podanie, kto zgłasza i kiedy. Zgłoszenia anonimowe są automatycznie usuwane. Przed nominacją artykułu warto zapoznać się z poradnikiem Jak napisać doskonały artykuł, w którym w skrócie przedstawiono, czego oczekuje się od zgłaszanego tu artykułu. Oprócz tego radzimy przed umieszczeniem tu artykułu dostosować go do wszystkich obowiązujących na Wikipedii zasad i zaleceń edycyjnych. Jeżeli nie masz pewności co do nominacji artykułu do otrzymaniu statusu Dobrego Artykułu czy Artykułu na Medal, zapoznaj się z treścią strony Porównanie dobrych i medalowych artykułów.

W sekcji odnoszącej się do sprawdzenia artykułu liczą się oceny wikipedystów spełniających kryterium stażowe, tj. zalogowanych po raz pierwszy minimum 1 miesiąc przed głosowaniem i mających na swym koncie w momencie zgłoszenia artykułu minimum 100 nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej. Oceny dodane po terminie oraz oceny użytkowników niespełniających kryterium stażowego i tzw. pacynek nie są liczone, niemniej zgłoszone z takich kont zastrzeżenia są uwzględniane. Jeśli jesteś anonimowym użytkownikiem lub też nie spełniasz ww. kryteriów, a uważasz, że artykuł zasługuje na wyróżnienie, zgłoś artykuł do Wikipedia:Warsztat PANDA.

O swoim zgłoszeniu możesz powiadomić tematyczny Wikiprojekt.
Instrukcja obsługi
Pierwsze zgłoszenie do przyznania wyróżnienia
 • Za pomocą poniższego formularza utwórz podstronę dyskusji nad wyróżnieniem. Nazwę artykułu wpisz po ukośniku.

 • Na tej stronie – na górze sekcji „Propozycje” – wstaw link do nowo utworzonej strony dyskusji w formacie {{/Nazwa}}.
 • W artykule, który chcesz poddać pod dyskusję, wstaw szablon {{Propozycja wyróżnienia|DA}}.
 • Poinformuj głównych autorów artykułu i odpowiednie wikiprojekty o trwającej dyskusji.
Każde kolejne zgłoszenie do przyznania wyróżnienia
 • Utwórz podstronę dyskusji z użyciem powyższego formularza według schematu {{Wikipedia:Propozycje do Dobrych Artykułów/Nazwa/2}}. Analogicznie tworzy się podstronę dyskusji, gdy artykuł jest zgłaszany po raz trzeci i następny.
 • W uzasadnieniu zgłoszenia podaj link do poprzedniej dyskusji oraz wyjaśnij, jakie zmiany zaszły w artykule od ostatniej oceny.
 • Do artykułu wstaw szablon: {{Propozycja wyróżnienia|DA|Numer}}.

PropozycjeEdytuj

Wielka AkcjaEdytuj

Uzasadnienie

Artykuł znacznie rozbudowany w ostatnim czasie przez @Dreamcatcher25. Opisuje wszystkie ważne aspekty LadyDaggy (dyskusja) 12:39, 4 lip 2022 (CEST)

Uwagi merytoryczne
 1. Kilka drobnych uwag:
 • trwająca od 22 lipca do 24 września 1942 roku − zastanawiam się, czy bardziej poprawnie nie byłoby jednak 21 września (ostatni transport, a nie informacja przekazana kilka dni później przez Niemców)?; tak podaje m.in. cytowany Leksykon Warszawa walczy
 • Realną władzę w getcie przejęła Żydowska Organizacja Bojowa, a kolejne próby „wysiedlenia” spotkały się ze zbrojnym oporem, którego ukoronowaniem było powstanie w kwietniu 1943 roku − próba wysiedlenia była jeszcze tylko jedna (tzw. akcja styczniowa) + kolejne miesiące spokojne (a zdanie sugeruje trochę eskalację napięcia i wydarzeń)
 • Jego obszar objął 307 ha powierzchni zabudowanej − powierzchni w ogóle, tj. nie tylko zabudowanej?
 • Liczba mieszkańców getta ulegała jednak dużym zmianom. Spis ludności, który Judenrat przeprowadził 28 października 1939 roku, wskazywał, że w Warszawie mieszkało 359 827 Żydów. Wkrótce zaczęły jednak napływać fale uchodźców i przesiedleńców. Między listopadem 1939 roku a październikiem 1940 roku do Warszawy przybyło ok. 90 tys. Żydów, których wysiedlono z ziem wcielonych do III Rzeszy, przede wszystkim z terenów tzw. Kraju Warty oraz rejencji ciechanowskiej − pierwsze zdanie o getcie, a potem wskazywanie napływu przed utworzeniem getta nie do końca zręczne
 • przymus pracy dla osób w wieku od 14 do 60 lat − czy przymus nie obejmował wyłącznie mężczyzn?
 • Szpital Zakaźny „Czyste, Żydowskiego Szpitala Zakaźnego „Czyste”, Szpitala na Czystem − trzy różne nazwy, czy ew. jest możliwość ujednolicenia?
 • O poranku grupa esesmanów wdarła się do jednego z mieszkań przy ul. Chłodnej, w którym polski lekarz prof. Franciszek Paweł Raszeja odwiedzał swego żydowskiego pacjenta − może warto uszczegółowić? To była kamienica Majewicza przy ul. Chłodnej 26 (Engelking i Leociak piszą o tym na s. 723)
 • Obie części getta rozdzielała ul. Chłodna, będąca swoistą ulicą tranzytową – w całości znajdującą się po „stronie aryjskiej” − z mapy nr 1 dołączonej do książki Engelking i Leociaka wynika, że do grudnia 1941 w getcie znajdował się (wraz z jednią) odcinek Chłodnej między Żelazną i Wronią
 • lokal ŻTOS − może rozwinąć/wyjaśnić wcześniej ten skrót?
 • Wydaje mi się, że artykule (sekcja „Polskie reakcje” lub „Epilog”) powinno być 1-2 zdania o losach małego getta, tj. że zostało włączone z powrotem do miasta a mieszkania przekazane przez Niemców Zarządowi Miejskiemu do zasiedlenia przez Polaków.
 • Karl Georg Brandt, potem Karl Brandt
 • Szczerze mówiąc mam trochę mieszane uczucia co do samego tytułu hasła. W kontekście getta warszawskiego oczywiście wiadomo o jakie wydarzenie chodzi, ale w literaturze chyba częściej stosuje się nazwę bardziej opisową, tj. wielka akcja deportacyjna/wysiedleńcza w getcie warszawskim. Leksykon rzeczywiście tak podaje, ale już nazwa niemiecka się nie zgadza (jest samo Grossaktion, nie Grossaktion Warschau). Może przynajmniej dodać z 1-2 przypisy? Boston9 (dyskusja) 21:34, 6 lip 2022 (CEST)
Uwagi do stylu (język, struktura)
Uwagi do uźródłowienia
Uwagi dot. neutralności
Uwagi dot. problemów technicznych
Sprawdzone przez
 1. Boston9 (dyskusja) 21:34, 6 lip 2022 (CEST) Moim zdaniem artykuł powinien był zostać zgłoszony do AnM (a nie DA). Gratuluję i dziękuję.
 2. Hermod (dyskusja) 23:51, 6 lip 2022 (CEST)
 3. Witold1977 (dyskusja) 03:04, 7 lip 2022 (CEST)

Paweł PawlikowskiEdytuj

Uzasadnienie

Artykuł o polskim reżyserze, laureacie Oscara za film Ida, rozbudowany na podstawie dostępnych mi źródeł naukowych i branżowych. Zapraszam do dyskusji. Ironupiwada (dyskusja) 13:43, 25 cze 2022 (CEST)

Uwagi merytoryczne
Uwagi do stylu (język, struktura)
Uwagi do uźródłowienia
Uwagi dot. neutralności
Uwagi dot. problemów technicznych
Sprawdzone przez
 1. Nowy15 (dyskusja) 18:57, 26 cze 2022 (CEST)
 2. Mike89 (dyskusja) 09:58, 27 cze 2022 (CEST)
 3. Mike210381 (dyskusja) 01:32, 2 lip 2022 (CEST)

Dyskusje przedłużoneEdytuj

Informacje o dyskusji

Tutaj znajdują się zgłoszenia, w których:

 1. podczas dyskusji nie pojawiły się zastrzeżenia do przyznania wyróżnienia artykułowi, nominacja została w tym czasie sprawdzona przez minimum jednego uprawnionego edytora, ale nie uzyskała wymaganej liczby wpisów potwierdzających sprawdzenie i akceptację przyznania wyróżnienia,
 2. zgłoszono zastrzeżenia w ostatnim momencie trwania dyskusji,
 3. sprawdzający zgłosili, że na poprawę zastrzeżeń potrzeba więcej czasu,
 4. zgłoszono poważne zastrzeżenia, ale artykuł aktualnie nie jest poprawiany z powodu nieaktywności w projekcie zaangażowanych wikipedystów.
Dyskusja może zostać przedłużona o 14 dni. Przedłużenia dokonuje opiekun. W uzasadnionych przypadkach opiekun może przedłużyć dyskusję o okres krótszy niż 14 dni.


Branża gier komputerowych we FrancjiEdytuj

Uzasadnienie

Wyczerpujący moim zdaniem artykuł przekrojowy, opisujący produkcję i dystrybucję gier komputerowych we Francji, wraz z obszerną częścią historyczną. W artykule wykorzystałem bibliografię zakupioną dzięki Wikigrantowi 2022-3, ale nie tylko. Zapraszam do dyskusji. Ironupiwada (dyskusja) 20:37, 8 cze 2022 (CEST)

Uwagi merytoryczne
 1. Ustawą o finansach z 1982 roku socjaliści przeforsowali podatek w wysokości 30–40% przychodów z automatów arcade – nie do końca rozumiem. Wydaję mi się, że podatki uchwala się na konkretny procent. Może chodzi jednak o klika podatków w zależności od dochodów lub rodzaju posiadanych automatów, stąd widełki? Jeżeli tak, to wymaga to doprecyzowania. Grisha12 (dyskusja) 15:51, 22 cze 2022 (CEST)
  Poprawiłem zdanie, błąd krył się raczej w moim tłumaczeniu wypowiedzi jednego ze sprzedawców automatów arcade, który relacjonował Blanchetowi i Montagnonowi, że nałożony został "Taxe d'Etat qui était d'un montant forfaitaire compris entre 1000 et 1500 francs. [...] Nous avons été obligés de rentrer entre 30 et 40 % du matériel qui n'était dès lors plus rentable" (s. 101). Ironupiwada (dyskusja) 17:15, 22 cze 2022 (CEST)
 2. Moim zdaniem w części historycznej brakuje informacji o studiu Silmarils (które upadło w czasie wspominanego kryzysu branżowego (1993–2008), i ich serii gier Ishar (seria) i gra survivalowej w realiach SF Robinson's Requiem. To były dość znane serie w tym czasie. JerzyM77 (dyskusja) 14:09, 26 cze 2022 (CEST)
  @JerzyM77 Słuszna uwaga. Dodałem wzmiankę o najważniejszych grach Silmarils. Ironupiwada (dyskusja) 17:01, 26 cze 2022 (CEST)
 3. w Księdze Guinnessa figuruje jako najlepiej sprzedająca się gra francuska w historii – problematyczne stwierdzenie. W niektórych źródłach znalazłem "was" – więc figurowała. Oczywiście księga mogła nie zostać zaktualizowana, co sprawiałoby, że zdanie nie jest fałszywe, ale tak czy siak rekord ten został w 2018 roku pobity przez Detroit: Become Human. Grisha12 (dyskusja) 13:39, 4 lip 2022 (CEST)
  @Grisha12 Rzeczywiście. Przepisałem fragment tak, aby był bardziej precyzyjny. Ironupiwada (dyskusja) 14:23, 4 lip 2022 (CEST)
 4. Brakuje w artykule choćby jednej grafiki przedstawiającej omawiane gry (zrzut z rozgrywki lub przynajmniej okładki), są natomiast sami twórcy lub osoby związane z twórczością. Przynajmniej kilka grafik by się przydało. Grisha12 (dyskusja) 13:39, 4 lip 2022 (CEST)
  Większość grafik jest na licencji fair use i nie możemy ich dodać. Sidevar (dyskusja) 14:37, 4 lip 2022 (CEST)
  @Sidevar No to można użyć tych co nie są większością, jak dodał poniżej Ironupiwada, bwoah. Grisha12 (dyskusja) 14:50, 4 lip 2022 (CEST)
  @Grisha12 Dodałem okładkę do gry Paranoiak i zrzut ekranu z Syberii. Muszę tu jednak zastrzec, że Wikimedia Commons jest repozytorium bezlitosnym wobec zrzutów ekranu z gier komputerowych; przeglądnąwszy to drzewo kategorii, nie znalazłem żadnych innych rzucających się w oczy screenshotów (ponieważ musiałyby one być udostępnione przez wydawców na licencji Creative Commons albo ze zgodą ORTS, a mało kto we współczesnej branży growej się na to decyduje). Ironupiwada (dyskusja) 14:45, 4 lip 2022 (CEST)
 5. W 2003 roku Infogrames zostało scalone z Hasbro Interactive i przemianowane na Atari France – w mojej ocenie zaszło tu zbyt duże uproszczenie. Z tego co znajduję to Infogrames Entertainment (IESA, dystrybutor/holding, tego skrótu należałoby używać będąc precyzyjnym) zakupiło Hasbro Interactive i przekształciło w Infogrames Interactive (dewlopera), nie ma mówi w takim przypadku o scaleniu. Następnie dopiero doszło do zakupu praw do nazwy Atari. To są dwie kompletnie różne sprawy i wymagają rozdzielenia. Nie znalazłem nigdzie, żeby Atari działało pod nazwą Atari France (nie wiem dlaczego w źródle, z którego korzystasz tak jest), ale na giełdzie notowane było jako Atari SA. Sam deweloper Infogrames Interactive również został przekształcony w Atari Interactive. Grisha12 (dyskusja) 14:34, 4 lip 2022 (CEST)
  @Grisha12 Skrót myślowy. Poprawione. Ironupiwada (dyskusja) 14:49, 4 lip 2022 (CEST)
 6. Przy pierwszym wystąpieniu Ubi Soft dodałbym wyjaśnienie (najlepiej w formie uwagi), że pierwotna nazwa przedsiębiorstwa pisana była rozdzielnie. Inaczej, ktoś może uznać to za błąd (mimo, że tak nie jest). Grisha12 (dyskusja) 15:41, 5 lip 2022 (CEST)
  @Grisha12 Dodałem uwagę. Ironupiwada (dyskusja) 16:28, 5 lip 2022 (CEST)
 7. ...posługiwaniu się licencjami znanych francuskich komiksów. Kierowane przez Ulricha studio Cryo Interactive obrało początkowo ten pierwszy kurs, zasłynąwszy adaptacją amerykańskiej powieści Diuna Franka Herberta – coś tutaj nie gra. Mowa, że kursem stała się adaptacja komiksów, ale za przykład podana jest powieść s-f. Domyślam się, że chodziło o to, że producent był wcześniej znany z wydania Diuny, a następnie obrało kurs na komiksy. Grisha12 (dyskusja) 15:41, 5 lip 2022 (CEST)
  @Grisha12 Tak, właśnie o to chodziło. Doprecyzowałem. Ironupiwada (dyskusja) 16:34, 5 lip 2022 (CEST)
 8. Przy okazji Focus Entertainment wypadałoby wspomnieć o serii city budilerów Cities XL oraz TrackManii (prawa w pewnym momencie przejął Ubisoft). Grisha12 (dyskusja) 15:41, 5 lip 2022 (CEST)
  Dodane. Ironupiwada (dyskusja) 16:45, 5 lip 2022 (CEST)
 9. Ubisoftu (do 2016 roku wyprodukował on 1475 gier komputerowych) – jest to liczba bardzo niewiarygodna (oznaczałoby to, że przez 30 lat swojej działalności produkowaliby 50 gier rocznie). Może chodzi tutaj liczbę wydanych gier, produkowanych również przez spółki Ubisoftu, które rozsiane są po całym świecie, lub z którymi Ubisoft miał podpisane umowy wydawnicze. W grę mogą również wchodzić różnego rodzaju dodatki i DLC. Grisha12 (dyskusja) 15:41, 5 lip 2022 (CEST)
  Posypuję głowę popiołem; nieuważnie spojrzałem na wykres w cytowanej publikacji, który dotyczył nie liczby wyprodukowanych gier, lecz przychodu w milionach euro. Usunąłem mylące statystyki. Ironupiwada (dyskusja) 17:05, 5 lip 2022 (CEST)
Uwagi do stylu (język, struktura)
 1. Mam wątpliwości co do nazwy sekcji „Prehistoria gier komputerowych we Francji (1960–1984)”, konkretniej do użytego w niej słowa „Prehistoria”. Gdyby to była jakaś luźna publicystyka, to byłby ok, ale to jednak jest encyklopedia i słowo prehistoria powinno być tutaj używane tylko i wyłącznie na określenie tego: prehistoria. Sugeruję dokonać tutaj zmiany. Matioza1234 (dyskusja) 17:42, 11 cze 2022 (CEST)
  @Matioza1234 Poprawione. Ironupiwada (dyskusja) 19:03, 11 cze 2022 (CEST)
 2. „Nastąpił niebawem spory spadek liczby zarejestrowanych automatów (z 363 tysięcy w 1980 roku do 1821 tysięcy w 1988 roku)”, zakładam, że w tym zadaniu wkradł się błąd. Inaczej oznaczałoby to wzrost i to 5-krotny, a nie spadek. Matioza1234 (dyskusja) 17:42, 11 cze 2022 (CEST)
  @Matioza1234 Wkradła się literówka. Poprawione. Ironupiwada (dyskusja) 19:03, 11 cze 2022 (CEST)
 3. Podobnie jak w przypadku uwagi Matioza1234 styl encyklopedyczny wymaga poprawy kolokwializmów: Od momentu, gdy do Francji zawitała gra na automaty... (na np. gdy w Francji pojawiły się gry...) Grisha12 (dyskusja) 15:51, 22 cze 2022 (CEST)
  Poprawione. Ironupiwada (dyskusja) 17:15, 22 cze 2022 (CEST)
 4. Z finansowym wsparciem oprogramowania szło w parze powstanie... – jw. kolokwializm (przynajmniej w mojej ocenie takimi są związki frazeologiczne), jeśli nie, to chociaż można dodać Wraz z. Grisha12 (dyskusja) 15:51, 22 cze 2022 (CEST)
  Poprawione. Ironupiwada (dyskusja) 17:15, 22 cze 2022 (CEST)
 5. Jednakże gra snuła również aluzję do innej... – doceniam kwiecistość języka, ale to już trochę przesada i można prościej. Grisha12 (dyskusja) 15:51, 22 cze 2022 (CEST)
  Poprawione. Ironupiwada (dyskusja) 17:15, 22 cze 2022 (CEST)
 6. Już u zarania dziejów – kolokwializm. Grisha12 (dyskusja) 13:39, 4 lip 2022 (CEST)
  @Grisha12 Poprawione. Ironupiwada (dyskusja) 14:52, 4 lip 2022 (CEST)
 7. westfalskiego zamczyska – ogólna uwaga: czy tego typu zgrubienia/zdrobnienia są potrzebne? Grisha12 (dyskusja) 13:39, 4 lip 2022 (CEST)
  @Grisha12 Nie są. Poprawione. Ironupiwada (dyskusja) 14:52, 4 lip 2022 (CEST)
 8. Ze francuską odmianą – wydaje mi się, że po prostu "z". Grisha12 (dyskusja) 13:39, 4 lip 2022 (CEST)
  Poprawione. Ironupiwada (dyskusja) 14:53, 4 lip 2022 (CEST)
 9. Najwięcej szczęścia miały przy tym... – raczej kolokwializm. Proponuję coś w stylu "Firmy, które przetrwały trudny okres to..." Grisha12 (dyskusja) 14:34, 4 lip 2022 (CEST)
  Poprawione. Ironupiwada (dyskusja) 14:53, 4 lip 2022 (CEST)
 10. zainteresowanie rządu Francji – unikałbym precyzyjnych określeń organów administracji. Np. prezydent Francji już w skład rządu nie wchodzi. Zastąpiłbym po prostu jako "zainteresowanie francuskiej administracji" lub podobnym zwrotem. Grisha12 (dyskusja) 15:41, 5 lip 2022 (CEST)
  Poprawione. Ironupiwada (dyskusja) 16:48, 5 lip 2022 (CEST)
 11. z widokiem zza pleców awatara – mam wątpliwości, czy awatar będzie synonimem po prostu postaci, bohatera. Jak podaje SJP awatar to "obrazek reprezentujący użytkownika w internecie, grze komputerowej, forum itp." Grisha12 (dyskusja) 15:41, 5 lip 2022 (CEST)
  Poprawione. Ironupiwada (dyskusja) 16:53, 5 lip 2022 (CEST)
 12. Innym objawieniem francuskiej branży... – troszkę przesada z objawieniem, poza tym zbyt kolokwialnie. Grisha12 (dyskusja) 15:41, 5 lip 2022 (CEST)
  Poprawione. Ironupiwada (dyskusja) 16:57, 5 lip 2022 (CEST)
 13. Na miano enfant terrible francuskiej branży gier zapracował sobie David Cage... – kolokwializm. Poza tym przeniósłbym na koniec akapitu, bo tam jest wyjaśnienie dlaczego takie miano do niego przylgnęło, np. ...portretowanie Afroamerykanów, w wyniku czego uważany był za enfant terrible francuskiej branży gier komputerowych. Grisha12 (dyskusja) 15:41, 5 lip 2022 (CEST)
  Poprawione. Ironupiwada (dyskusja) 16:58, 5 lip 2022 (CEST)
 14. udane powroty do formy – kolokwializm. Grisha12 (dyskusja) 15:41, 5 lip 2022 (CEST)
  Poprawione. Ironupiwada (dyskusja) 16:58, 5 lip 2022 (CEST)
Uwagi do uźródłowienia
 1. Zbędna bibliografia. Zwykłe przypisy zajęłyby mniej miejsca niż ta lista. Zamiast tego uzupełnij przypisy. Eurohunter (dyskusja) 01:19, 2 lip 2022 (CEST)
  @Eurohunter Nie rozumiem. Posługując się formatem „autor-rok”, muszę mieć bibliografię (tu przypisy w artykule bezpośrednio linkują do konkretnych pozycji bibliograficznych). Jeżeli chodzi o „więcej miejsca”, to mogę bezproblemowo użyć szablonu {{S|Układ wielokolumnowy}}. Poza tym obecny format przypisów zastosowałem na prośbę @Sidevara, dla większej czytelności. Ironupiwada (dyskusja) 09:17, 2 lip 2022 (CEST)
 • IMO formalnie nie jest to błąd, ale trzeba przyznać, że jeśli z 91 pozycji bibliograficznych powstało 119 (niektórych jako kilkukrotne) przypisów, to rzeczywiście razi dysproporcja użytych środków w stosunku do potrzeb. Tylko dwa źródła mają uzasadnienie w stosowaniu odn: Blanchet i Montagnon 2020 (14 przypisów) i Jankowski 2021c (6 przypisów). Reszta w większości jest używana jednokrotnie. Ale i w tym brak konsekwencji, bo około 10 przypisów jest wstawionych bez znacznika odn. Jacek555 09:55, 2 lip 2022 (CEST)
  @Jacek555 Ale zaraz, ja nie będę już przywracał przypisów dolnych; za dużo miałem roboty z odwrotną operacją. Wszystkich nie zadowolę. Zresztą taką praktykę uźródławiania stosuję zwykle w edytowanych przeze mnie artykułach o filmach, a jakoś wtedy nie wysuwałeś zarzutów przy zgłoszeniach do DA. Ironupiwada (dyskusja) 10:39, 2 lip 2022 (CEST)
 • Nie wiem czy zauważyłeś, ale zaznaczyłem, że to nie błąd. Więc nie wiem dlaczego uważasz, że wysuwam zarzuty. Zwracam uwagę, bo wspomniane proporcje mogą budzić drwiny. I tyle. Myślę, że niepotrzebnie dokonywałeś takich zmian na życzenie. Czytelności to nijak nie zwiększa. A raczej przeciwnie. Jacek555 11:26, 2 lip 2022 (CEST)
  • @Ironupiwada Widziałem Twoje artykuły kilka lat temu - myślisz, że je pamiętam? Tam chyba takiego czegoś nie było, ale oceniam tu i teraz i taka lista źródeł według mnie nie ma szans na DA. To się bardzo rzuca w oczy. Normalnie dodajesz przypisy i dodajesz autonazwę, ewentualnie powielasz przypis zmieniając numer strony - dużo bardziej przejrzyście, prościej i krócej. Eurohunter (dyskusja) 11:42, 2 lip 2022 (CEST)
   @Jacek555 Ale jakie życzenie? Przecież wiesz doskonale, że format author-year stosowałem wielokrotnie w artykułach filmowych, sam je przecież zatwierdzałeś. Często w wielu poprzednich artykułach nie używałem tego formatu „na życzenie”, ale ponieważ taki był mój uzus. Jeżeli moje artykuły według Ciebie budzą z tego powodu „drwiny”, to chyba pora, żebym się pożegnał z instytucją PDA. @Eurohunter, gdzie istnieje zapis, że format author-year „nie ma szans na DA”? Ironupiwada (dyskusja) 12:03, 2 lip 2022 (CEST)
   @Ironupiwada "Eurohunter, gdzie istnieje zapis, że format author-year „nie ma szans na DA”" - nie ma znaczenia - spójrz na listę i wyciągnij wnioski. Eurohunter (dyskusja) 12:13, 2 lip 2022 (CEST)
   @Eurohunter Może mnie oświecisz? „Spójrz na listę i wyciągnij wnioski” w ogóle nic nie znaczy. Ironupiwada (dyskusja) 12:16, 2 lip 2022 (CEST)
   @Ironupiwada Rozsądek i estetyka. Eurohunter (dyskusja) 12:18, 2 lip 2022 (CEST)
   @Eurohunter Oto twoja „estetyka”. Ironupiwada (dyskusja) 12:26, 2 lip 2022 (CEST)
   @Ironupiwada Przypisy do stron internetowych nadal są w "formie linków zewnętrznych". To mają być zwykłe przypisy dostępne w chmurce po najechaniu w tekście, a nie jakieś kierowanie do czegoś - po co? Eurohunter (dyskusja) 12:30, 2 lip 2022 (CEST)
   @Eurohunter Ślij pretensje do autorów szablonu Odn, nie do mnie. Ironupiwada (dyskusja) 12:34, 2 lip 2022 (CEST)
   Panowie spokojnie. Tak się nie dochodzi do porozumienia. Nie okopujcie się tak bardzo. Szukajcie rozwiązania, bez licytacji. Jacek555 12:59, 2 lip 2022 (CEST)
 • Ironupiwada, sam napisałeś, że „obecny format przypisów zastosowałem na prośbę @Sidevara”. Jacek555 12:59, 2 lip 2022 (CEST). PS: I nie napisałem, że budzi drwiny, ale że może budzić drwiny. Jacek555 13:02, 2 lip 2022 (CEST)
  @Jacek555 Już mówię, dlaczego. Artykuł początkowo pisałem w Markdownie i wygenerowałem (w ramach eksperymentu) szablony cytowania w postaci przypisów dolnych z tego repozytorium. @Sidevar (poniekąd słusznie) zwrócił mi jednak uwagę, że lepiej byłoby użyć – tak jak zwykle to robiłem – szablonu {{odn}}. Ironupiwada (dyskusja) 13:15, 2 lip 2022 (CEST)
Uwagi dot. neutralności
Uwagi dot. problemów technicznych
Komentarz opiekuna

W związku z kilkoma zgłoszeniami od wikipedystów wyrażających chęć dokończenia sprawdzania artykułu dyskusję przedłużam. @Sir Lothar, @Sidevar, @Grisha12 (oraz @Ironupiwada) – jeśli na sprawdzanie danego artykułu potrzeba więcej czasu i konsultujecie między sobą, to dawajcie tę informację na stronie dyskusji nad wyróżnieniem, a nie np. na Discordzie. No i zgodnie z regulaminem zgłoszenie o potrzebie większej ilości czasu na sprawdzenie wino być odnotowane w czasie podstawowym dyskusji. Powodzenia. Jacek555 12:45, 23 cze 2022 (CEST)

Sprawdzone przez
 1. Sidevar (dyskusja) 10:28, 2 lip 2022 (CEST)
 2. Nowy15 (dyskusja) 15:57, 3 lip 2022 (CEST)
 3. Grisha12 (dyskusja) 21:58, 5 lip 2022 (CEST)
 4. Solidna robota! Sir Lothar (dyskusja) 15:36, 6 lip 2022 (CEST)

Weryfikacja wyróżnieniaEdytuj

Regulamin weryfikacji wyróżnienia
 1. Od zgłaszającego do weryfikacji wyróżnienia wymaga się podania argumentów, z powodu których zgłosił propozycję.
 2. Zgłoszony artykuł traci wyróżnienie, gdy w momencie zakończenia dyskusji nie spełnia standardów wyróżnienia i w okresie przeznaczonym na dyskusję nie zostanie poprawiony.
 3. W przypadku odebrania wyróżnienia usuwany jest jego symbol z artykułu.
 4. Pozostałe ustalenia regulaminu przyznawania wyróżnień stosuje się odpowiednio do ich weryfikacji.
Instrukcja techniczna
Pierwsze zgłoszenie do weryfikacji wyróżnienia
 • Za pomocą poniższego formularza utwórz podstronę dyskusji nad weryfikacją wyróżnienia. W wygenerowanej poniżej linijce w miejsce „Nazwa” wpisz tytuł artykułu, który chcesz zgłosić do weryfikacji.

 • Na nowo utworzonej podstronie oceny uzasadnij, dlaczego uważasz, że artykuł nie zasługuje na wyróżnienie.
 • Na tej stronie – na górze sekcji „Weryfikacja wyróżnienia” – wstaw link do nowo utworzonej strony dyskusji w formacie {{/Nazwa/weryfikacja}}.
 • W artykule, który chcesz poddać pod dyskusję, wstaw szablon {{Weryfikacja wyróżnienia|DA}}.
 • Poinformuj głównych autorów artykułu i odpowiednie wikiprojekty o trwającej dyskusji.
Każde kolejne zgłoszenie do weryfikacji wyróżnienia
 • Utwórz podstronę dyskusji z użyciem powyższego formularza według schematu {{Wikipedia:Propozycje do Dobrych Artykułów/Nazwa/weryfikacja/2}}. Analogicznie tworzy się podstronę dyskusji nad weryfikacją, gdy artykuł jest zgłaszany po raz trzeci i następny.
 • Do artykułu wstaw szablon: {{Weryfikacja wyróżnienia|DA|Numer}}.


10 ostatnich rozstrzygnięćEdytuj

Hasła wyróżnione jako DA
Hasła, które nie uzyskały wyróżnienia DA
Hasła, którym po dyskusji pozostawiono wyróżnienie DA
Hasła, którym odebrano wyróżnienie DA