Wikipedia:Grupy Artykułów

Grupy Artykułów w Wikipedii

Na tej stronie znajdują się Grupy Artykułów – zestawy najlepszych artykułów, które opisują w pełni dany temat. O tym, jakie warunki musi spełniać Grupa Artykułów, można przeczytać tutaj: Pomoc:Jak skompletować Grupę Artykułów. Jeśli uważasz, że grupa spełnia wszystkie kryteria, aby zostać uznaną za wyróżnioną, nominuj ją. Przebieg poszczególnych dyskusji nad przyznaniem wyróżnienia znajduje się na stronach dyskusji grup.

Liczba Grup Artykułów w polskojęzycznej Wikipedii: 44 – w tym 9 Grup Wzorcowych Artykułów i 35 Grup Wyróżnionych Artykułów.


Spis treści


 Edytuj

Nauki humanistyczne

Ogólna liczba grup w tej sekcji: 0 Wzorcowych i 2 Wyróżnione.

 Edytuj

Nauki inżynieryjno-techniczne

Ogólna liczba grup w tej sekcji: 0 Wzorcowych i 5 Wyróżnionych.

 Edytuj

Nauki społeczne

Ogólna liczba grup w tej sekcji: 2 Wzorcowe i 0 Wyróżnionych.

 Edytuj

Nauki ścisłe i przyrodnicze

Ogólna liczba grup w tej sekcji: 1 Wzorcowa i 2 Wyróżnione.

 Edytuj

Nauki teologiczne

Ogólna liczba grup w tej sekcji: 3 Wzorcowe i 0 Wyróżnionych.

 Edytuj

Sport i gry

Ogólna liczba grup w tej sekcji: 3 Wzorcowe i 4 Wyróżnione.

 Edytuj

Wojskowość, uzbrojenie, militaria

Ogólna liczba grup w tej sekcji: 0 Wzorcowych i 22 Wyróżnione.