Wikipedia:Grupy Artykułów

Grupy Artykułów w Wikipedii

Na tej stronie znajdują się Grupy Artykułów – zestawy najlepszych artykułów, które opisują w pełni dany temat. O tym, jakie warunki musi spełniać Grupa Artykułów, można przeczytać tutaj: Pomoc:Jak skompletować Grupę Artykułów. Jeśli uważasz, że grupa spełnia wszystkie kryteria, aby zostać uznaną za wyróżnioną, nominuj ją. Przebieg poszczególnych dyskusji nad przyznaniem wyróżnienia znajduje się na stronach dyskusji grup.

Liczba Grup Artykułów w polskojęzycznej Wikipedii: 53 – w tym 11 Grup Wzorcowych Artykułów i 42 Grupy Wyróżnionych Artykułów.


Spis treści


Nauki humanistyczne

Ogólna liczba grup w tej sekcji: 0 Wzorcowych i 2 Wyróżnione.

Nauki inżynieryjno-techniczne

Ogólna liczba grup w tej sekcji: 0 Wzorcowych i 5 Wyróżnionych.

Nauki społeczne

Ogólna liczba grup w tej sekcji: 3 Wzorcowe i 0 Wyróżnionych.

Nauki ścisłe i przyrodnicze

Ogólna liczba grup w tej sekcji: 1 Wzorcowa i 6 Wyróżnionych.

Nauki teologiczne

Ogólna liczba grup w tej sekcji: 3 Wzorcowe i 0 Wyróżnionych.

Sport i gry

Ogólna liczba grup w tej sekcji: 3 Wzorcowe i 4 Wyróżnione.

Sztuka

Ogólna liczba grup w tej sekcji: 0 Wzorcowych i 2 Wyróżnione.

Wojskowość, uzbrojenie, militaria

Ogólna liczba grup w tej sekcji: 1 Wzorcowa i 23 Wyróżnione.