Wikipedia:Standardy artykułów/bakteria

Nazwa polska bakterii (w przypadku braku polskiej – łacińska)
Systematyka
Naddomena prokarioty
Domena bakterie
Typ typ
Podtyp podtyp
Klasa klasa
Podklasa podklasa
Rząd rząd
Podrząd podrząd
Rodzina rodzina
Rodzaj rodzaj
Gatunek gatunek
Podgatunek podgatunek
Nazwa systematyczna
Nazwa łacińska
Pełna nazwa naukowa
Synonimy
  • synonimy

Nazwa polska bakterii (Nazwa łacińska, w przypadku braku polskiej omija się część pierwszą) <<gatunku>> należący do <<rodzaju>>. Krótkie streszczenie artykułu, zawierające podstawowe informacje o bakterii, oraz pozostałe dane na jej temat.

HistoriaEdytuj

Historia odkrycia bakterii.

MorfologiaEdytuj

<<kształt bakterii>>, <endospory>>, cechy charakterystyczne, różnice (i podobieństwa) w porównaniu do innych bakterii.

BiologiaEdytuj

FizjologiaEdytuj

GenetykaEdytuj

Ilość genów (ilość par zasad), chromosomów, zmienność genetyczna, mutacje, koniugacja.

ChorobotwórczośćEdytuj

Choroby, które wywołuje, podstawowe dane o nich, leczenie.

Oporność na antybiotykiEdytuj

ZnaczenieEdytuj

Dla człowiekaEdytuj

Gdzie się je wykorzystuje.

Dla środowiskaEdytuj

Wpływ na otoczenie, obieg materii itp.

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

  1. <<Wykaz wykorzystanych w art. pozycji bibliograficznych>>

[[Kategoria:Bakterie]]