Wikipedia:Wiki Lubi Zabytki/śląskie/powiat cieszyński/gmina Ustroń

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
639529
186/60 z 2.03.1960; A-352/78 z 07.07.1978
zespół kościoła p.w. św. Klemensa, XVIII w. Ustroń, ul. Daszyńskiego 15 brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
639530
186/60 z 2.03.1960; A-352/78 z 07.07.1978
kościół par. p.w. św. Klemensa, 1787, 1835-1848 Ustroń, ul. Daszyńskiego 15 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
kościół par. p.w. św. Klemensa, 1787, 1835-1848
639531
186/60 z 2.03.1960; A-352/78 z 07.07.1978
cmentarz przykościelny Ustroń brak zdjęcia
639532
187/60 z 2.03.1960; A-350/78 z 07.07.1978
d. sierociniec, ob. dom parafialny, XVIII w. Ustroń, ul. Daszyńskiego 15 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
d. sierociniec, ob. dom parafialny, XVIII w.
639533
188/60 z 2.03.1960; A-349/78 z 07.07.1978
kościół ewangelicko-augsburski, 1838 Ustroń, ul. Kotschego 1 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
kościół ewangelicko-augsburski, 1838
639534
190/60 z 2.03.1960; A-347/78 z 06.07.1978
plebania ewangelicka, XIX/XX w. Ustroń, ul. Kotschego 3 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
plebania ewangelicka, XIX/XX w.
639535
189/60 z 2.03.1960; A-348/78 z 07.07.1978
d. szkoła ewangelicka, 1 poł. XIX w. Ustroń, ul. Stawowa 3 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
d. szkoła ewangelicka, 1 poł. XIX w.
639536
A-693/93 z 10.12.1993
karczma, kon. XVIII w. Ustroń, ul. 3 Maja 61 Geographylogo.svg
karczma, kon. XVIII w.
639537
A-381/80 z 25.05.1980
d. zagroda, ob. Muzeum Regionalne „Stara Zagroda”, 1768 Ustroń, ul. Ogrodowa 1 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
d. zagroda, ob. Muzeum Regionalne „Stara Zagroda”, 1768
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
639538
A-381/80 z 25.05.1980
dom, 1768 Ustroń, ul. Ogrodowa 1 brak zdjęcia
639539
A-381/80 z 25.05.1980
stodoła, 1768 Ustroń, ul. Ogrodowa 1 brak zdjęcia
639540
191/60 z 02.03.1960
dom, XVIII w. Ustroń, ul. Ogrodowa 9 Geographylogo.svg
dom, XVIII w.
639541
A-534/92 z 17.08.1992
zespół dawnej huty "Klemens", obecnie Muzeum Ustrońskie, 1868 Ustroń, ul. Hutnicza 1 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
639542
A-534/92 z 17.08.1992
budynek administracyjny, 1868 Ustroń, ul. Hutnicza 3 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
budynek administracyjny, 1868
639543
A-534/92 z 17.08.1992
urządzenia hydrotechniczne, 1868 Ustroń, ul. Hutnicza 1 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
urządzenia hydrotechniczne, 1868
639544
A-355/78 z 17.08.1978
zespół dworski Ustroń, ul. Orzechowa 12 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
zespół dworski
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
639545
147/60 lub 148/60 z 2.02.1960; A-355/78 z 17.08.1978
dwór, 2 poł. XVIII w. Ustroń brak zdjęcia
639546
147/60 lub 148/60 z 2.02.1960; A-355/78 z 17.08.1978
stajnia, 1 poł. XIX w. Ustroń brak zdjęcia
639547
147/60 lub 148/60 z 2.02.1960; A-355/78 z 17.08.1978
obora, 1 poł. XIX w. Ustroń brak zdjęcia
639548
147/60 lub 148/60 z 2.02.1960; A-355/78 z 17.08.1978
czworak, 1 poł. XIX w. Ustroń brak zdjęcia
639549
(R/258/49) 157/60 z 27.02.1960; A-273/78 z 03.02.1978
kościół par. p.w. Podwyższenia Krzyża, 1808-1810 Ustroń, ul. Lipowska 135 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
kościół par. p.w. Podwyższenia Krzyża, 1808-1810
639550
158/60 z 27.02.1960; A-274/78 z 03.02.1978
d. plebania, ob. przedszkole, XVIII w. Ustroń, ul. Lipowska 127 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
d. plebania, ob. przedszkole, XVIII w.
639551
(R/301/50) 160/60 z 27.02.1960; A-302/78 z 21.04.1978
kościół par. p.w. św. Anny, 1769 Ustroń, ul. Zabytkowa 23a Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
kościół par. p.w. św. Anny, 1769
639552
A-997/69 z 18.02.1969
dom nr 21, XVIII w. Ustroń, ul. Boczna 9 Geographylogo.svg
dom nr 21, XVIII w.
639553
A-670/91 z 22.11.1991
zespół dawnej huty "Teresa", 1792, 1837 Ustroń, ul. Papiernia 4-8 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
zespół dawnej huty "Teresa", 1792, 1837
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
639554
A-670/91 z 22.11.1991
budynek produkcyjny, 1792, 1837 Ustroń, ul. Papiernia 4-8 brak zdjęcia
639555
A-670/91 z 22.11.1991
budynek mieszkalny I, 1792, 1837 Ustroń, ul. Papiernia 4-8 brak zdjęcia
639556
A-670/91 z 22.11.1991
budynek mieszkalny II, 1792, 1837 Ustroń, ul. Papiernia 4-8 brak zdjęcia
639557
A-670/91 z 22.11.1991
budynek mieszkalny III, 1792, 1837 Ustroń, ul. Papiernia 4-8 brak zdjęcia
639558
A-670/91 z 22.11.1991
budynek mieszkalny IV, 1792, 1837 Ustroń, ul. Papiernia 4-8 brak zdjęcia
639559
A-670/91 z 22.11.1991
budynek gospodarczy, 1792, 1837 Ustroń, ul. Papiernia 4 brak zdjęcia
639560
A-670/91 z 22.11.1991
budynek gospodarczy, 1792, 1837 Ustroń, ul. Papiernia 5 brak zdjęcia
639561
A-670/91 z 22.11.1991
budynek gospodarczy, 1792, 1837 Ustroń, ul. Papiernia 6 brak zdjęcia
639562
A-670/91 z 22.11.1991
budynek gospodarczy, 1792, 1837 Ustroń, ul. Papiernia 7 brak zdjęcia
639563
A-670/91 z 22.11.1991
budynek gospodarczy, 1792, 1837 Ustroń, ul. Papiernia 8 brak zdjęcia
639564
A-670/91 z 22.11.1991
urządzenia hydrotechniczne, 1792, 1837 Ustroń, ul. Papiernia 4/8 brak zdjęcia