Wikipedia:Wiki Lubi Zabytki/lubelskie/powiat krasnostawski/gmina Krasnystaw

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
605250
A/628 z 18.08.1972
układ urbanistyczny z sylwetką miasta od płd. i wsch., związaną z niezabudowanym terenem na skarpie, z zachowaniem dominanty zespołu pojezuickiego, kompleksem budynków poaugustiańskich oraz pozostałości obwarowań miejskich i teren pozamkowy, 1394 Krasnystaw Geographylogo.svg brak zdjęcia
605251
A/382 z 02.06.1969
zespół klasztorny augustianów (tzw.nowy), 1826-1839 Krasnystaw, ul. Okrzei 40 Geographylogo.svg brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
605252
A/382 z 02.06.1969
kościół, ob. par. pw. Trójcy Przenajświętszej, 1826-1839 Krasnystaw, ul. Okrzei 40 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
kościół, ob. par. pw. Trójcy Przenajświętszej, 1826-1839
605253
A/382 z 02.06.1969
klasztor, ob. plebania, 1826-1839 Krasnystaw, ul. Okrzei 40 Geographylogo.svg brak zdjęcia
605254
A/382 z 02.06.1969
dzwonnica, 1826-1839 (wg NID nie istnieje, wg WUOZ odbudowana) Krasnystaw, ul. Okrzei 40 brak zdjęcia
605255
A/382 z 02.06.1969
cmentarz przykościelny Krasnystaw, ul. Okrzei 40 Geographylogo.svg brak zdjęcia
605256
A/382 z 02.06.1969
ogrodzenie - mur z kaplicami, 1837-1839 Krasnystaw, ul. Okrzei 40 Geographylogo.svg brak zdjęcia
605257
A/383 z 26.02.1958 i z 17.04.1969
zespół klasztorny augustianów (tzw.stary), XV, XIX Krasnystaw Geographylogo.svg
zespół klasztorny augustianów (tzw.stary), XV, XIX
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
605258
A/383 z 26.02.1958 i z 17.04.1969
kościół pw. Św. Trójcy, ob. szkoła, XV, 1826, 1951 Krasnystaw, ul. Zamkowa Geographylogo.svg brak zdjęcia
605259
A/383 z 26.02.1958 i z 17.04.1969
klasztor, ob. internat, XVII, 1825, 1951 Krasnystaw, ul. Zamkowa Geographylogo.svg brak zdjęcia
605260
A/147 z 10.10.1956 i z 16.01.19677
zespół klasztorny jezuitów, pocz. XVII Krasnystaw, ul. Piłsudskiego Geographylogo.svg
zespół klasztorny jezuitów, pocz. XVII
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
605261
A/147 z 10.10.1956 i z 16.01.1967
kościół, ob. par. pw. św. Franciszka Ksawerego, XVII/XVIII Krasnystaw, ul. Piłsudskiego Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
kościół, ob. par. pw. św. Franciszka Ksawerego, XVII/XVIII
605262
A/147 z 10.10.1956 i z 16.01.1967
klasztor, ob. muzeum, XVIII Krasnystaw, ul. Piłsudskiego Geographylogo.svg
klasztor, ob. muzeum, XVIII
605263
A/147 z 10.10.1956 i z 16.01.1967
pałac biskupi, ob. dom zakonny, pocz. XVII Krasnystaw, ul. Piłsudskiego 5 Geographylogo.svg brak zdjęcia
605264
A/147 z 10.10.1956 i z 16.01.1967
seminarium, pocz. XVII Krasnystaw, ul. Piłsudskiego 3 Geographylogo.svg brak zdjęcia
605265
A/147 z 10.10.1956 i z 16.01.1967
wikariat, pocz. XVII Krasnystaw, ul. Piłsudksiego 3a Geographylogo.svg brak zdjęcia
605266
A/147 z 10.10.1956 i z 16.01.1967
kapliczka przed kościołem, pocz. XVIII Krasnystaw, ul. Piłsudskiego Geographylogo.svg
kapliczka przed kościołem, pocz. XVIII
605267
A/147 z 10.10.1956 i z 16.01.1967
cmentarz przykościelny Krasnystaw brak zdjęcia
605268
A/1147 z 27.08.1985 i z 3.12.2013
cmentarz rzym.-kat i prawosławny, ze 130 nagrobkami i grobowcami, pocz. XIX; oraz kaplica grobowa, ob. cmentarna, z dwoma rzeźbami żałobnic przy wejściu, XIX Krasnystaw, ul. Poniatowskiego Geographylogo.svg
cmentarz rzym.-kat i prawosławny, ze 130 nagrobkami i grobowcami, pocz. XIX; oraz kaplica grobowa, ob. cmentarna, z dwoma rzeźbami żałobnic przy wejściu, XIX
605269
A/376 z 20.10.1991
kamienica, 1889 Krasnystaw, pl. 3 Maja 1 Geographylogo.svg
kamienica, 1889
605270
A/375 z 17.10.1991
kamienica, XIX Krasnystaw, pl. 3 Maja 2 Geographylogo.svg
kamienica, XIX
605271
A/369 z 17.10.1991
kamienica, 1 poł. XIX Krasnystaw, pl. 3 Maja 3 Geographylogo.svg
kamienica, 1 poł. XIX
605272
A/368 z 17.10.1991
kamienica, XVIII, XIX Krasnystaw, pl. 3 Maja 4 Geographylogo.svg
kamienica, XVIII, XIX
605273
A/367 z 20.10.1991
kamienica, XIX Krasnystaw, pl. 3 Maja 5 Geographylogo.svg
kamienica, XIX
605274
A/366 z 20.10.1991
kamienica, 1850 Krasnystaw, pl. 3 Maja 6 Geographylogo.svg
kamienica, 1850
605275
A/365 z 20.10.1991
kamienica, XVIII/XIX Krasnystaw, pl. 3 Maja 7 Geographylogo.svg
kamienica, XVIII/XIX
605276
A/364 z 20.10.1991
kamienica, XIX Krasnystaw, pl. 3 Maja 8 Geographylogo.svg
kamienica, XIX
605277
A/363 z 5.12.1991
kamienica, 1878 Krasnystaw, pl. 3 Maja 11 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
kamienica, 1878
605278
A/231 z 9.12.1992
tzw. Dom Sejmikowy, 1928 Krasnystaw, pl. 3 Maja 29 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
tzw. Dom Sejmikowy, 1928
605279
A/453 z 12.1956 i z 13.03.1970
spichrz, 1 poł. XIX Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 3 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
spichrz, 1 poł. XIX
605280
A/241 z 1.09.1993
jatki miejskie, 1930 Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 8b Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
jatki miejskie, 1930
605281
A/88 z 15.06.1998
dwór "Starościński", 1 poł. XIX Krasnystaw, ul. Sikorskiego 10 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
dwór "Starościński", 1 poł. XIX
605238
A/1154 z 13.07.1998
zespół cerkwi prawosławnej, ob. kościół rzym.-kat. pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, 1900-1905 Krupe Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
zespół cerkwi prawosławnej, ob. kościół rzym.-kat. pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, 1900-1905
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
605239
A/1154 z 13.07.1998
cerkiew prawosławna, ob. kościół rzym.-kat. pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, 1900-1905 Krupe Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
cerkiew prawosławna, ob. kościół rzym.-kat. pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, 1900-1905
605240
A/1154 z 13.07.1998
cmentarz przycerkiewny Krupe Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png brak zdjęcia
605241
A/309 z 24.05.1956, z 7.04.1967, z 26.03.1991 i z 13.11.1996
zespół zamkowy, XVI, XIX Krupe Geographylogo.svg
zespół zamkowy, XVI, XIX
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
605242
A/309 z 24.05.1956, z 7.04.1967, z 26.03.1991 i z 13.11.19961
ruiny zamku, kon. XVI, 1604-1608 Krupe Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
ruiny zamku, kon. XVI, 1604-1608
605243
A/309 z 24.05.1956, z 7.04.1967, z 26.03.1991 i z 13.11.1996
fortyfikacje w postaci ruin murów, fos i wałów, kon. XVI, 1604-1608 Krupe Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
fortyfikacje w postaci ruin murów, fos i wałów, kon. XVI, 1604-1608
605244
A/309 z 24.05.1956, z 7.04.1967, z 26.03.1991 i z 13.11.1996
dwór, 1774-1782 Krupe Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
dwór, 1774-1782
605245
A/309 z 24.05.1956, z 7.04.1967, z 26.03.1991 i z 13.11.1996
brama wjazdowa Krupe Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
brama wjazdowa
605246
A/309 z 24.05.1956, z 7.04.1967, z 26.03.1991 i z 13.11.1996
park i stawy Krupe Geographylogo.svg
park i stawy
605247
A/309 z 24.05.1956, z 7.04.1967, z 26.03.1991 i z 13.11.1996
wozownia Krupe Geographylogo.svg
wozownia
605248
A/455 z 12.03.1970
kaplica grobowa, tzw. Grobisko, wraz ze wzniesieniem, na którym jest usytuowana, 1 poł. XVII Krynica Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
kaplica grobowa, tzw. Grobisko, wraz ze wzniesieniem, na którym jest usytuowana, 1 poł. XVII
605249
A/1156 z 17.09.1987
wiatrak koźlak, 2 poł. XIX Tuligłowy Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
wiatrak koźlak, 2 poł. XIX