Wikiprojekt:Informatyka/Ocena jakości haseł

Na tej stronie przedstawione zostaną zasady oraz sposób oceniania jakości haseł związanych z szeroko rozumianą informatyką. Wszelkie uwagi oraz propozycje dotyczące oceny powinny być zgłaszane na stronie dyskusji.

Skala jakościEdytuj

Nazwa Kryteria Dla czytelnika Dla edytora Przykład
  ANM
{{Klasa ANM}}
Zarezerwowane wyłącznie dla artykułów, które uzyskały status "Artykułu na medal". Temat opracowany wyczerpująco, brak błędów lub braków merytorycznych i redakcyjnych. Artykuł dogłębnie opisuje temat i stanowi doskonałe źródło encyklopedycznej wiedzy. Zwykle brak konieczności dalszej rozbudowy, chyba że ukażą się nowe wiadomości na dany temat. Szyfr Cezara
  DA
{{Klasa DA}}
Artykuł ten przeszedł pozytywnie przez proces nominacji na Dobry Artykuł i uzyskał to miano w toku głosowania, co potwierdza spełnienie kryteriów DA. Przydatna dla prawie wszystkich czytelników dobra charakterystyka tematu. Temat opracowany dobrze, ale nie wyczerpująco - występują pewne braki. Artykuł wymaga uzupełnienia pod kątem merytorycznym. Data Encryption Standard
Poprawny
{{Klasa Poprawny}}
Jest to najwyższa ocena, jaką może uzyskać artykuł, nie przechodząc przez formalne procedury oceny. Artykuł zawiera sporo treści, jednak występują braki merytoryczne i wymaga dopracowania redakcyjnego. Artykuł nie spełnia w pełni kryteriów Dobrego Artykułu lub jest podobny jakościowo do tych uznanych za medalowe lub dobre, ale nie został jeszcze za taki uznany. Tu należą także niezbyt obszerne, ale wyczerpujące i dobrze zredagowane opracowania tematu. Przydatny wielu czytelnikom, lecz nie wszystkim. Przeciętny czytelnik, przeglądając artykuł, znajdzie wystarczające wiadomości dla zapoznania się z tematem. Jednak dla poszukujących szerszej wiedzy - artykuł może okazać się niewystarczający. Artykuł wymaga dopracowania dostosowującego do kryteriów uznania za Dobry lub Medalowy artykuł. Zakres prac opisuje poradnik pt. "Jak napisać doskonały artykuł". Algorytm
Dostateczny
{{Klasa Dostateczny}}
Artykuł zawiera pewną ilość treści dającą pojęcie o danym haśle, ale mimo to występują znaczne braki merytoryczne. Jeśli artykuł jest obszerny pod względem informacyjnym to słabą stroną jest redakcja lub niepełne stosowanie się do zasad (np. prawa autorskie, neutralny punkt widzenia czy Weryfikowalność. Ma przynajmniej jeden z poniższych elementów:
  • dobrze ilustrujące zagadnienie zdjęcie lub grafikę
  • wiele linków pomagających w zrozumieniu lub zilustrowaniu tematu
  • dobrą definicję opisującą trafnie, choć syntetycznie dane zagadnienie.

Do tej kategorii zaliczamy też artykuły nieposiadające źródeł.

Przydatny dla niektórych, ale wielu czytelników będzie potrzebowało dodatkowych źródeł wiadomości aby zgłębić temat. Konieczne jest poświęcenie jeszcze sporo wysiłku na pracę nad artykułem, włączając w to wypełnianie brakujących wiadomości i usunięcie niedociągnięć redakcyjnych. Kompilator
Zalążek
{{Klasa Zalążek}}
Artykuł jest albo bardzo krótki, albo stanowi tylko zgrubny zbiór wiadomości. W przypadku występowania obszernej treści - jest ona zbędna lub niezrozumiała. Może być przydatny w zasadzie tylko dla osoby, która nie ma żadnego pojęcia co oznacza dany termin. W najlepszym przypadku krótka definicja informacyjna. Artykuł wymaga znacznego rozwinięcia merytorycznego i dopracowania redakcyjnego. Poświęcić trzeba wiele pracy, aby zrobić z niego dobre hasło encyklopedyczne. Smultron

Aktualny stan ocenionych artykułówEdytuj

Aktualny stan ocenionych artykułówEdytuj

5 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10K
Artykuły informatyczne na medal - 4                      
Dobre artykuły informatyczne - 7                      
Poprawne artykuły informatyczne - 35                      
Dostateczne artykuły informatyczne - 137                      
Zalążki artykułów informatycznych - 144                      
Artykuły informatyczne bez oceny - 35                      

Skala znaczeniaEdytuj

Znaczenie Opis Przykłady Kategoria
Najwyższe
{{Znaczenie najwyższe}}
Hasło bardzo ważne, kluczowe dla danej dziedziny, ważne także w sensie międzynarodowym i ogólnym. W informatyce - najważniejsze definicje i duże, znane powszechnie. informatyka Kategoria:Artykuły informatyczne o najwyższym znaczeniu
Wysokie
{{Znaczenie wysokie}}
Hasło bardzo ważne, choć o znaczeniu ograniczonym do zainteresowanych daną dziedziną lub użytkowników krajowych. Kategoria:Artykuły informatyczne o wysokim znaczeniu
Średnie
{{Znaczenie średnie}}
Hasło o istotnym znaczeniu tylko dla wąskiej dziedziny wiedzy lub zainteresowanych. Kategoria:Artykuły informatyczne o średnim znaczeniu
Niskie
{{Znaczenie niskie}}
Hasło o niewielkim znaczeniu, zawierające wiadomości uzupełniające, przywoływane w ważniejszych artykułach. Kategoria:Artykuły informatyczne o niskim znaczeniu

Aktualny stan ocenionych artykułówEdytuj

5 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10K
Artykuły informatyczne o najwyższym znaczeniu - 53                      
Artykuły informatyczne o wysokim znaczeniu - 76                      
Artykuły informatyczne o średnim znaczeniu - 98                      
Artykuły informatyczne o niskim znaczeniu - 101                      
Artykuły informatyczne bez oceny - 35                      

Jak używaćEdytuj

  1. Szablon wstawiamy tylko w dyskusji artykułu.
  2. Szablon ma postać:
{{Wikiprojekt:Informatyka/info
  |klasa = 
  |znaczenie = 
}}

Po znaku = w kolumnie klasa wybieramy jedną z klas (wybieramy tę, do której kwalifikuje się artykuł) i wpisujemy. To samo robimy w polu "znaczenie" tylko tu wpisujemy jedną z czterech "ważności". Jeśli nie jesteśmy pewni konkretnej klasy lub znaczenia, możemy pominąć dowolny z argumentów - wtedy taki artykuł pojawi się w kategorii "Bez oceny".

Warto też dodać na górze strony dyskusji sekcję "Ocena jakości" i w formie listy wypunktowanej odnotowywać tam zmiany statusu wraz z uwagami. Pomoże to innym redaktorom zorientować się, co dokładniej należy poprawić.

Przykład wstawienia:

{{Wikiprojekt:Informatyka/info
  |klasa = Dostateczny
  |znaczenie = średnie
}}

== Ocena jakości ==
* ''Dostateczny/średnie'' - hasło uzupełniające dla dziedziny XXX. Brakuje w nim źródeł i należy
uporządkować sekcję z odnośnikami. --~~~~

Co robić z ocenionymi hasłami?Edytuj

To oczywiste - rozwinąć je. W pierwszej kolejności warto skupić się na artykułach najważniejszych, z których może korzystać potencjalnie największa liczba osób. Wiele z nich ma poważne braki merytoryczne, edycyjne lub jest wręcz zalążkami. Gdy rozwiniesz jakiś artykuł i stwierdzisz, że spełnia on już wymagania dla wyższej klasy, zaktualizuj na stronie dyskusji ocenę i ew. dopisz kolejne uwagi dla następnego redaktora. Pamiętaj, że oceny Dobry artykuł oraz Artykuł na medal są przyznawane wyłącznie po pozytywnym przejściu procesu nominacji do odpowiedniej kategorii!