Otwórz menu główne
Ten szablon jest modyfikacją szablonu Info Projektu Chemia.
Za wzorem Projektu Chemia, ten szablon powinien być umieszczany na stronie Dyskusja projektów pod opieką Projektu Nauk medycznych, aby ułatwić czytelnikom czy też edytorom kontakt z osobami zaangażowanymi w rozwój Projektu Nauk medycznych.