Wikiprojekt:Polityka/Ocena haseł

Na tej stronie przedstawione są zasady i sposób oceny znaczenia i jakości haseł z zakresu polityka w polskiej wersji językowej Wikipedii. Jeśli masz uwagi do systemu oceny lub działania projektu, napisz je na stronie dyskusji.

CeleEdytuj

Celem tego projektu jest pomoc w ustaleniu hierarchii znaczenia haseł encyklopedycznych i tym samym wsparcie dla bardziej uporządkowanej i systematycznej pracy nad poprawą artykułów z zakresu polityki. Specyfiką Wikipedii jest bowiem dowolność i pewna przypadkowość działań edycyjnych wolontariuszy. W efekcie hasła mają bardzo zróżnicowany poziom jakości, nijak nie powiązany z ich znaczeniem. Niektóre hasła dotyczące zagadnień szczegółowych są znacznie bardziej rozbudowane od artykułów przeglądowych, ew. zawierających (lub nie) określenia i wiadomości, do których znajdują się liczne odsyłacze w innych hasłach Wikipedii.

Ocena jakości służy do ułatwienia rozpoznania potrzeb w zakresie poprawy formy lub uzupełnienia treści haseł politycznych. Ocena ta ułatwi odnajdywanie artykułów, które w zależności od chęci redaktora, mogą być rozbudowywane do postaci hasła obszernego i wzorcowego lub rozwijane z nazbyt skromnej formy zalążkowej do hasła o dostatecznej, choć wciąż elementarnej zawartości.

Ocena artykułu składa się z dwóch elementów:

 1. Ocena jakości - jak dobry jest artykuł?
 2. Ocena priorytetu - jak istotny jest temat artykułu?

Narzędzia:

Jak ocenić artykuł?Edytuj

 1. Zapoznaj się z kryteriami oceny jakości oraz znaczenia artykułów podanymi w tabeli poniżej.
 2. Podczas czytania artykułu:
  • Zwróć uwagę na treść: czy jest kompletna, czy czegoś brakuje, czy przestrzegane są zasady WP:NPOV i WP:WER.
  • Zwróć uwagę na formę: czy sekcje podzielone są logicznie
  • Zwróć uwagę na styl: czy artykuł czyta się płynnie, czy są niezręczności językowe, czy są jakieś niezrozumiałe wyrażenia.
 3. W dyskusji artykułu uzupełnij szablon {{Wikiprojekt:Polityka/info|klasa=tu Twoja ocena|priorytet=tu Twoja ocena| data=data oceny}}. Do wyboru są następujące oceny (wielkość liter nie ma znaczenia):
 4. Pod szablonem opisz ewentualne braki artykułu.
 5. Podpisz się wstawiając pod szablonem (lub uwagami) cztery tyldy: ~~~~, aby było wiadomo, kto dokonał oceny. Nie jest to ściśle konieczne, ale mile widziane.

Skala jakościEdytuj

Nazwa Kryteria Dla czytelnika Dla edytora Przykład
  ANM
{{Klasa ANM}}
Zarezerwowane wyłącznie dla artykułów, które uzyskały status "Artykułu na medal". Temat opracowany wyczerpująco, brak błędów lub braków merytorycznych i redakcyjnych. Artykuł dogłębnie opisuje temat i stanowi doskonałe źródło encyklopedycznej wiedzy. Zwykle brak konieczności dalszej rozbudowy, chyba że ukażą się nowe wiadomości na dany temat. Ustrój polityczny Niemiec

Wybory prezydenckie w Gwinei w 2010 roku

  DA
{{Klasa DA}}
Artykuł ten przeszedł pozytywnie przez proces nominacji na Dobry Artykuł i uzyskał to miano w toku głosowania, co potwierdza spełnienie kryteriów DA. Przydatna dla prawie wszystkich czytelników dobra charakterystyka tematu. Temat opracowany dobrze, ale nie wyczerpująco - występują pewne braki. Artykuł wymaga usunięcia braków merytorycznych. Likud

Platforma Obywatelska

Wybory prezydenckie w Togo w 2010 roku

Poprawny
{{Klasa Poprawny}}
Jest to najwyższa ocena, jaką może uzyskać artykuł, nie przechodząc przez formalne procedury oceny. Artykuł zawiera sporo treści, jednak występują braki merytoryczne i wymaga dopracowania redakcyjnego. Artykuł nie spełnia w pełni kryteriów Dobrego Artykułu lub jest podobny jakościowo do tych uznanych za medalowe lub dobre, ale nie został jeszcze za taki uznany. Tu należą także niezbyt obszerne, ale wyczerpujące i dobrze zredagowane opracowania tematu. Przydatny wielu czytelnikom, lecz nie wszystkim. Przeciętny czytelnik, przeglądając artykuł, znajdzie wystarczające wiadomości dla zapoznania się z tematem. Jednak dla poszukujących szerszej wiedzy - artykuł może okazać się niewystarczający. Artykuł wymaga dopracowania dostosowującego do kryteriów uznania za Dobry lub Medalowy artykuł. Zakres prac opisuje poradnik pt. "Jak napisać doskonały artykuł". Socjalizm demokratyczny

Zielona polityka

Dostateczny
{{Klasa Dostateczny}}
Artykuł zawiera pewną ilość treści dającą pojęcie o danym haśle, ale mimo to występują znaczne braki merytoryczne. Jeśli artykuł jest obszerny pod względem informacyjnym to słabą stroną jest redakcja lub niepełne stosowanie się do zasad (np. prawa autorskie, neutralny punkt widzenia czy Weryfikowalność. Ma przynajmniej jeden z poniższych elementów:
 • wiele linków pomagających w zrozumieniu lub zilustrowaniu tematu
 • dobrą definicję opisującą trafnie, choć syntetycznie dane zagadnienie.
Przydatny dla niektórych, ale wielu czytelników będzie potrzebowało dodatkowych źródeł wiadomości aby zgłębić temat. Konieczne jest poświęcenie jeszcze sporo wysiłku na pracę nad artykułem, włączając w to wypełnianie brakujących wiadomości i usunięcie niedociągnięć redakcyjnych. Partia Centrum (Finlandia)

Partia Andaluzyjska

Zalążek
{{Klasa Zalążek}}
Artykuł jest albo bardzo krótki, albo stanowi tylko zgrubny zbiór wiadomości. W przypadku występowania obszernej treści - jest ona zbędna lub niezrozumiała. Może być przydatny w zasadzie tylko dla osoby, która nie ma żadnego pojęcia co oznacza dany termin. W najlepszym przypadku krótka definicja informacyjna. Artykuł wymaga znacznego rozwinięcia merytorycznego i dopracowania redakcyjnego. Poświęcić trzeba wiele pracy, aby zrobić z niego dobre hasło encyklopedyczne. Bułgarska Partia Socjalistyczna

Tshering Tobgay

Aktualny stan ocenionych artykułówEdytuj

5 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10K
Artykuły polityczne na medal - 2                      
Dobre artykuły polityczne - 3                      
Poprawne artykuły polityczne - 10                      
Dostateczne artykuły polityczne - 3                      
Zalążki artykułów politycznych - 3                      
Artykuły polityczne bez oceny - 92                      

Skala znaczeniaEdytuj

Znaczenie Opis Przykład Kategoria
Najwyższe
{{Znaczenie najwyższe}}
Hasło bardzo ważne, kluczowe dla danej dziedziny, ważne także w sensie międzynarodowym i ogólnym. W polityczne - najważniejsze definicje i duże, znane powszechnie. Polityka Kategoria:Artykuły polityczne o najwyższym znaczeniu
Wysokie
{{Znaczenie wysokie}}
Hasło bardzo ważne, choć o znaczeniu ograniczonym do zainteresowanych daną dziedziną lub użytkowników krajowych. Polskie Stronnictwo Ludowe Kategoria:Artykuły polityczne o wysokim znaczeniu
Średnie
{{Znaczenie średnie}}
Hasło o istotnym znaczeniu tylko dla wąskiej dziedziny wiedzy lub zainteresowanych. Europejska Partia Zielonych Kategoria:Artykuły polityczne o średnim znaczeniu
Niskie
{{Znaczenie niskie}}
Hasło o niewielkim znaczeniu, zawierające wiadomości uzupełniające, być może przywoływane w ważniejszych artykułach. Demokratyczne Odnowienie Andory Kategoria:Artykuły polityczne o niskim znaczeniu

Aktualny stan ocenionych artykułówEdytuj

5 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10K
Artykuły polityczne o najwyższym znaczeniu - 2                      
Artykuły polityczne o wysokim znaczeniu - 7                      
Artykuły polityczne o średnim znaczeniu - 6                      
Artykuły polityczne o niskim znaczeniu - 6                      
Artykuły polityczne bez oceny - 92                      

Jak używać?Edytuj

 1. Szablon wstawiamy tylko w dyskusji artykułu.
 2. Szablon ma postać:
{{Wikiprojekt:Polityka/info
 |klasa = 
 |znaczenie = 
}}

Po znaku = w kolumnie klasa wybieramy jedną z klas (wybieramy tę, do której kwalifikuje się artykuł) i wpisujemy. To samo robimy w polu "znaczenie" tylko tu wpisujemy jedną z czterech "ważności". Jeśli nie jesteśmy pewni konkretnej klasy lub znaczenia, możemy pominąć dowolny z argumentów - wtedy taki artykuł pojawi się w kategorii "Bez oceny".

Warto też dodać na górze strony dyskusji sekcję "Ocena jakości" i w formie listy wypunktowanej odnotowywać tam zmiany statusu wraz z uwagami. Pomoże to innym redaktorom zorientować się, co dokładniej należy poprawić.

Przykład wstawienia:

{{Wikiprojekt:Polityka/info
 |klasa = Dostateczny
 |znaczenie = średnie
}}
Brakuje: Przypisów, zdjęć.
~~~~