Wikiprojekt:Psychologia/Zalecenia dotyczące opisywania narzędzi psychologicznych

B-check.svg Dokument został oficjalnie zatwierdzony przez członków Wikiprojektu.

Zalecenia edycyjne Wikiprojektu:Psychologia dotyczące opisywania narzędzi psychologicznych

W związku z licznymi hasłami poświęconymi testom psychologicznym uczestnicy Wikiprojektu: Psychologia postanowili wydać następujące zalecenia.

Opisywanie narzędzi psychologicznych jest krokiem słusznym, natomiast należy czynić to ze szczególną starannością. Testy psychologiczne spełniające kryteria dobroci są zarezerwowane do użytku jedynie przez psychologa. Jedynie absolwent tego kierunku legitymujący się tytułem magistra może je zakupić i posługiwać się nimi o ile posiada stosowne umiejętności. Sama procedura tworzenia narzędzia jest żmudna i wymaga wielkiego nakładu pracy. W związku z powyższym niecelowe jest publikowanie treści instrukcji, czy przykładowych pozycji testowych. Po pierwsze, jest to ujawnianie treści podręcznika lub części narzędzia, co jest niezgodne z prawem i zasadami etyki zawodu psychologa. Po drugie, umożliwia to osobom badanym wcześniejsze przygotowanie odpowiedzi, co znacznie zmniejsza wiarygodność uzyskanego w ten sposób wyniku. Pożądane jest natomiast podawanie opisu jak narzędzie było tworzone (na jakiej próbie, w jakim kontekście), do jakich celów (np. badawcze vs kliniczne) oraz jaka jest jego rzetelność i trafność, gdyż takie właściwości i tak często są publikowane w dostępnych artykułach, których autorzy wykorzystywali dany test do realizacji własnego projektu badawczego. Nie każdy zestaw pytań jest testem psychologicznym, toteż warto w hasłach podkreślać te różnice, jak również zamieszczać informacje na temat tego, kto ma prawo posługiwać się danym narzędziem.

W razie wątpliwości w powyższych kwestiach, warto się zwrócić do panelu pomocy.