Psycholog (w odniesieniu do kobiet stosuje się powszechnie formę ta psycholog[1], chociaż poprawna językowo jest także forma feminatywu psycholożka[2]) – zawód zaufania publicznego wykonywany przez osobę posiadającą właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami[3], do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie), na udzielaniu pomocy psychologicznej, nauczania, prowadzenia wykładów, kursów, szkoleń warsztatów.

Jak w każdej dziedzinie nauk stosowanych, także i w psychologii istnieje pewien niewielki odsetek adeptów, którzy zamiast ściśle rozumianej działalności zawodowej wolą realizować się głównie w działalności dydaktycznej i badawczej, wybierając karierę naukową, w ramach której prowadzą badania podstawowe (które nie mają na celu dostarczać rozwiązań gotowych do praktycznego zastosowania w celu umożliwienia lub ułatwienia pokonywania problemów społecznych bądź osobistych) lub stosowane (które z założenia ukierunkowane są na tworzenie rozwiązań nadających się do wdrożenia w praktyce zawodowej)[3].

Kształcenie w zakresie psychologii w Polsce edytuj

Zgodnie z polskim prawem psychologiem może być tylko osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie (wyjątek od deklaracji bolońskiej) na kierunku psychologia. Ponadto psycholog może odbyć specjalizację zawodową (np. w psychologii klinicznej, psychoterapii dzieci i młodzieży lub psychoseksuologii). Psycholog może również odbyć 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii i uzyskać kwalifikacje psychoterapeuty. Zasady wykonywania zawodu psychologa reguluje ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1026).

Uczelnie prowadzące studia psychologiczne to:

Działalność zawodowa edytuj

…naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka. Celem jego działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich.

Kodeks etyczno-zawodowy psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z 1991 roku

Działalność zawodowa psychologa obejmuje liczne dziedziny życia publicznego, m.in. oświatę (psychologia wychowawcza), medycynę (psychologia kliniczna, psychologia rozwoju człowieka, psychologia zdrowia), współzawodnictwo sportowe (psychologia sportu), wymiar sprawiedliwości i organy ścigania (psychologia sądowa), organizacje (doradztwo personalne), głównie zakłady pracy (psychologia pracy i organizacji), reklamę i marketing (psychologia reklamy) oraz prywatnego (psychoterapia).


Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj

  • Spencer A. Rathus: Psychologia współczesna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. ISBN 83-89120-94-1. (pol.).

Linki zewnętrzne edytuj