Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego

polski uniwersytet, państwowa szkoła wyższa w Radomiu

Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiegopaństwowy uniwersytet klasyczny z siedzibą w Radomiu.

Uniwersytet Radomski
im. Kazimierza Pułaskiego
Universitas Radomensis
Casimirus Pulaski
Kazimierz Pułaski University of Radom
Ilustracja
Budynek Wydziałów Prawa i Administracji, Ekonomii i Finansów oraz Filologiczno-Pedagogicznego
Dewiza

Ku godnej przyszłości

Data założenia

13 stycznia 1950

Typ

państwowa

Patron

gen. Kazimierz Pułaski

Państwo

 Polska

Województwo

 mazowieckie

Adres

ul. J. Malczewskiego 29
26-600 Radom

Liczba pracowników
• naukowych

928
508 (dane na 31.12.2011)[1]

Liczba studentów

4 106[2] (2022)

Rektor

prof. dr hab. Sławomir Bukowski

Członkostwo

Socrates-Erasmus, Leonardo da Vinci

Położenie na mapie Radomia
Mapa konturowa Radomia, w centrum znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, na dole znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego”
Ziemia51°24′27″N 21°09′07″E/51,407500 21,151944
Strona internetowa

Ma strukturę 8-wydziałową – 3 wydziały techniczne: Wydział Mechaniczny, Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki oraz Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa oraz 5 wydziałów nietechnicznych: Wydział Filologiczno-Pedagogiczny, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Ekonomii i Finansów, Wydział Sztuki oraz Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.

Założona w Radomiu w 1950 pod nazwą Szkoła Inżynierska NOT. W latach 1965–1974 funkcjonowała kolejno jako Kielecko-Radomska Wieczorowa Szkoła Inżynierska i Kielecko-Radomska Wyższa Szkoła Inżynierska. W 1974 na bazie Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej utworzono Politechnikę Świętokrzyską. W 1978 ze struktur Politechniki Świętokrzyskiej wydzielono Wyższą Szkołę Inżynierską w Radomiu, której rok później nadano imię Kazimierza Pułaskiego. Ustawą z 4 lipca 1996 uczelnia zmieniła nazwę na Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, 11 września 2012 przemianowana na Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny. Od 1 września 2023 posiada status państwowego uniwersytetu klasycznego[3].

Według Webometrycznego rankingu uniwersytetów świata ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpańskie Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 20. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 3880. pośród wszystkich typów uczelni[4].

Historia edytuj

 • 29 listopada 1949 – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Radomiu zwraca się do Ministerstwa Oświaty z propozycją utworzenia wieczorowej Szkoły Inżynierskiej Naczelnej Organizacji Technicznej w Radomiu,
 • 1950
  • 13 stycznia – Ministerstwo Oświaty zezwala na otwarcie w roku akademickim 1950/51 jednowydziałowej, wieczorowej Szkoły Inżynierskiej Naczelnej Organizacji Technicznej w Radomiu,
  • 19 kwietnia – utworzenie wieczorowej Szkoły Inżynierskiej Naczelnej Organizacji Technicznej w Radomiu[5],
  • październik – inauguracja Roku Akademickiego na Wydziale Mechanicznym z działami: precyzyjnej produkcji masowej, odlewniczym i konstrukcyjnym,
 • 1951
 • 26 marca 1952 – wydanie przez Ministra Szkolnictwa Wyższego zarządzenia tworzącego Wydział Mechaniczny w WSI, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 1951 r.[8]
 • 14 czerwca 1965 – powołanie Rozporządzeniem Rady Ministrów Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej z wydziałami: Ogólnotechnicznym w Kielcach, Mechanicznym w Radomiu i w Kielcach, Elektrycznym w Kielcach oraz zamiejscowego Wydziału Garbarskiego w Radomiu[9],
 • 1967
 • 1969
 • 1974
 • 1976
 • 1978
 • 7 września 1979 – nadanie Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu imienia Kazimierza Pułaskiego[13],
 • 24 października 1981 – proklamowanie przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” strajku okupacyjnego trwającego do dnia wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981, utworzenie Centrum Strajków Akademickich,
 • 1992 – utworzenie Wydziału Nauczycielskiego,
 • 1993
  • Wydziały Mechaniczny i Wydział Ekonomiczny uzyskują prawo doktoryzowania,
  • powołanie na Wydziale Ekonomicznym nowego kierunku na poziomie licencjackim – Administracja,
 • 1 września 1996 – zmiana nazwy Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na Politechnikę Radomską im. Kazimierza Pułaskiego[14],
 • 2 lipca 1998 – przeniesienie siedziby Wydziału Ekonomicznego do nowo wybudowanego budynku przy ulicy Chrobrego 31,
 • 1999
 • listopad 2003 – oddanie do użytku nowej Hali Sportowej o powierzchni 4000 m²,
 • sierpień 2007 – utworzenie 6 wydziału – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało zgodę na utworzenie Wydziału Sztuki,
 • 2008
  • 25 września – utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  • 29 września – przyznanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych Wydziałowi Sztuki prawa nadawania stopnia doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne,
  • bezpłatne przekazanie przez Polski Komitet Normalizacyjny Bibliotece Głównej zbioru Polskich Norm w wersji elektronicznej – utworzenie pierwszego w Polsce Elektronicznego Punktu Informacji Normalizacyjnej, w którym można zapoznać się z normami w języku oryginału oraz polskim, a także projektami norm,
  • 22 grudnia – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych przyznała Wydziałowi Mechanicznemu uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika.
 • 23 lutego 2009 – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych przyznała Wydziałowi Mechanicznemu uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn.
 • 21 czerwca 2010 – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych przyznała Wydziałowi Transportu i Elektrotechniki uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie elektrotechniki.
 • 16 czerwca 2011 – Senat uczelni pozytywnie zaopiniował wniosek rektora dotyczący zmiany nazwy na Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu[15].
 • 27 lipca 2012 – Sejm RP uchwalił ustawę o nadaniu Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego nazwy „Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu”[16]; ustawa wejdzie w życie 12 września 2012 r.[17]
 • 1 października 2019 – Reorganizacja uczelni
  • Likwidacja Wydziałów: Matematyki i Informatyki, Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Nauk Ekonomicznych i Prawnych oraz Transportu i Elektrotechniki
  • Utworzenie Wydziałów: Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa, Prawa i Administracji oraz Ekonomii i Finansów
 • 28 lipca 2021 – Polska Komisja Akredytacyjna wydała pozytywną ocenę kierunku lekarskiego[18]
 • 28 lipca 2023 – Sejm RP uchwalił ustawę o podniesieniu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego do rangi uniwersytetu klasycznego i zmianie jego nazwy na Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego[19][3]

Nazwy uczelni w porządku chronologicznym edytuj

 • 1950–1951 Szkoła Inżynierska Naczelnej Organizacji Technicznej w Radomiu
 • 1951–1965 Wieczorowa Szkoła Inżynierska w Radomiu
 • 1965–1967 Kielecko-Radomska Wieczorowa Szkoła Inżynierska w Kielcach
 • 1967–1974 Kielecko-Radomska Wyższa Szkoła Inżynierska w Kielcach
 • 1974–1978 Politechnika Świętokrzyska
 • 1978–1979 Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu
 • 1979–1996 Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • 1996–2012 Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
 • 2012–2023 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • od 2023 Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego

Poczet rektorów edytuj

Doktorzy honoris causa edytuj

Władze Uczelni edytuj

W kadencji 2020–2024[22]:

Władze rektorskie edytuj

Stanowisko Imię i nazwisko
Rektor prof. dr hab. Sławomir Bukowski
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Elżbieta Sałata
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. inż. Waldemar Nowakowski
Prorektor ds. Badań Naukowych dr hab. inż. Wojciech Żurowski

Władze administracyjne edytuj

Stanowisko Imię i nazwisko
Kanclerz mgr inż. Jan Sikorski
Kwestor mgr Anna Towarek

Władze dziekańskie edytuj

Wydział Dziekan
Wydział Ekonomii i Finansów dr hab. Marzanna Lament
Wydział Filologiczno-Pedagogiczny prof. dr hab. Dariusz Trześniowski
Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa dr hab. inż. Marcin Kostrzewa
Wydział Mechaniczny dr hab. inż. Andrzej Puchalski
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu dr hab. Ryszard Tomasiuk
Wydział Prawa i Administracji dr hab. Joanna Smarż
Wydział Sztuki prof. dr hab. Andrzej Markiewicz
Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki dr hab. inż. Tomasz Perzyński

Wykładowcy edytuj

Wydziały i kierunki edytuj

 
Galeria „Rogatka” od roku 2020 prowadzona przez Wydział Sztuki UTH w Radomiu

Obecnie uczelnia daje możliwość podjęcia studiów na kierunkach I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich prowadzonych w ramach ośmiu wydziałów oraz w Szkole Doktorskiej:

Wydział Ekonomii i Finansów edytuj

 • Analityka gospodarcza (studia I i II stopnia)
 • Ekonomia (studia I i II stopnia)
 • Finanse i rachunkowość (studia I i II stopnia)
 • Zarządzanie (studia I stopnia)

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny edytuj

 • Dziennikarstwo (studia I stopnia)
 • Dziennikarstwo i nowe media (studia II stopnia)
 • Filologia angielska (studia I i II stopnia)
 • Filologia germańska (studia I stopnia)
 • Lingwistyka stosowana (studia I stopnia)
 • Pedagogika (studia I i II stopnia)
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie)
 • Pedagogika specjalna (studia jednolite magisterskie)
 • Praca socjalna (studia I stopnia)
 • Psychologia (studia jednolite magisterskie)
 • Wychowanie fizyczne (studia I stopnia)

Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa edytuj

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (studia I i II stopnia)
 • Bezpieczeństwo i jakość produkcji żywności (studia I stopnia)
 • Menedżer produktu (studia I stopnia)
 • Projektowanie i wytwarzanie kosmetyków (studia I stopnia)
 • Technologia chemiczna (studia I i II stopnia)
 • Towaroznawstwo (studia I i II stopnia)

Wydział Mechaniczny edytuj

 • Budownictwo (studia I stopnia)
 • Mechanika i budowa maszyn (studia I i II stopnia)
 • Pojazdy elektryczne i hybrydowe (studia I stopnia)
 • Robotyka i automatyzacja procesów (studia I stopnia)
 • Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym (studia I stopnia)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia I stopnia)

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu edytuj

 • Fizjoterapia (studia jednolite magisterskie)
 • Kosmetologia (studia I stopnia)
 • Lekarski (studia jednolite magisterskie)
 • Pielęgniarstwo (studia I i II stopnia)

Wydział Prawa i Administracji edytuj

 • Administracja (studia I i II stopnia)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I stopnia)
 • Prawo (studia jednolite magisterskie)

Wydział Sztuki edytuj

 • Architektura wnętrz (studia I stopnia)
 • Grafika (studia jednolite magisterskie)
 • Sztuka mediów i edukacja wizualna (studia I i II stopnia)
 • Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody (studia I stopnia)

Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki edytuj

 • Budownictwo (studia I stopnia)
 • Mechanika i budowa maszyn (studia I i II stopnia)
 • Pojazdy elektryczne i hybrydowe (studia I stopnia)
 • Robotyka i automatyzacja procesów (studia I stopnia)
 • Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym (studia I stopnia)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia I stopnia)

Jednostki uprawnione do nadawania stopnia naukowego edytuj

Uniwersytet posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych:

 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych:
  • doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (1993)
  • doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo (2014)
 • Wydział Transportu i Elektrotechniki:
  • doktor nauk technicznych w dyscyplinie transport (1999)
  • doktor nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika (2010)
  • doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie transport (2011)
 • Wydział Mechaniczny:
  • doktor nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (1993)
  • doktor nauk technicznych w dyscyplinie mechanika (2009)
  • doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (2009)
 • Wydział Sztuki:
  • doktor sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych (2008)
  • doktor habilitowany sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych (2018)

Szkoła Doktorska edytuj

Uniwersytet prowadzi kształcenie stacjonarne w dyscyplinach:

 • automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • inżynieria lądowa i transport

Jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane edytuj

 
Budynek Biblioteki Głównej

Jednostki ogólnouczelniane:

 • Biblioteka Główna
 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
 • Centrum Eksploatacji i Bezpieczeństwa Transportu

Jednostki międzywydziałowe:

 • Studium Języków Obcych
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Jednostki pozawydziałowe:

 • Uniwersytet Trzeciego Wieku

Jednostki o charakterze usługowym:

 • Studium Przedsiębiorczości i Zarządzania
 • Studium Organizacji i Technologii Produkcji Obuwia
 • Studium Materiałoznawstwa Płynów Eksploatacyjnych
 • Studium Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli
 • Studium Transportu, Elektroniki i Zarządzania w Transporcie
 • Studium Budowy Maszyn, Eksploatacji i Zarządzania Inżynierskiego

Organizacje studenckie edytuj

 
Puchary zdobyte przez zawodników AZS Politechniki Radomskiej

Najważniejsze organizacje studenckie działające przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym to:

Osiągnięcia edytuj

 • 2006 – Zdobycie przez siatkarzy ręcznych AZS Politechnika Radomska brązowego medalu na Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych
 • 2007 – Zdobycie przez Chór Akademicki Politechniki Radomskiej srebrnego medalu na Międzynarodowym Festiwalu Święto Pieśni w kategorii Superior w Ołomuńcu.
 • 2007 – Otrzymanie przez rektora Politechniki – dr hab. inż., prof. nadzw. Mirosława Lufta od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nagrody Ministra I stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2006/2007.
 • 2008 – Zdobycie przez Chór Akademicki Politechniki Radomskiej srebrnego medalu w kategorii chórów kameralnych na VI Międzynarodowym Wielkanocnym Festiwalu Muzyki Religijnej w Ołomuńcu w Czechach.
 • 2008 – Nagrodzenie Katedry Chemii Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Złotym Medalem na Międzynarodowych Targach Poznańskich za szampon wzmacniający z dodatkiem glikoli silikonowych. Szampon zaprezentowany został na „Forum Fryzjerstwa LOOK” oraz „Forum Kosmetyków i Solariów BEAUTY VISION”.
 • 2008 – Zdobycie przez reprezentację Politechniki Złotego Medalu na Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w Piłce Ręcznej.
 • 2008 – Zdobycie przez Politechnikę Radomską dziewiątego miejsca wśród polskich uczelni technicznych według rankingu Akademickiego Centrum Informacyjnego z Poznania.
 • 2008 – Wyróżnienie studentów Wydziału Mechanicznego – Filipa Kiecki i Wydziału Transportu Jolanty Solarskiej – przez Komitet Organizacyjny V Międzynarodowej Naukowej Konferencji Studentów i Młodych Naukowców Trans-Mech-Art-Chem Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Transportu Kolejowego
 • 2008 – Zajęcie VIII miejsca na Akademickich Mistrzostwach Europy w Nisz w Serbii przez piłkarzy ręcznych.
 • 2008 – Otrzymanie przez rektora Politechniki – dr hab. inż., prof. nadzw. Mirosława Lufta od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nagrody Ministra I stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2007/2008.
 • 2009 – Nagrodzenie Katedry Chemii Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Złotym Medalem na Międzynarodowych Targach Poznańskich za skoncentrowane mydło w płynie w formie koacerwatu
 • 2010 – Nagrodzenie Katedry Chemii Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Złotym Medalem na Międzynarodowych Targach Poznańskich za aktywny balsam do ciała na bazie surowców naturalnych
 • 2019 – Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla dr n. farm. Urszuli Piotrowskiej (do lipca 2019 będącej pracownikiem Katedry Chemii, Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (obecnego Wydziału Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa)) za rozprawę doktorską pt. „Wielkocząsteczkowe nośniki peptydów przeciwdrobnoustrojowych – synteza, badania strukturalne, fizykochemiczne i biologiczne”[23].
 • 2020– Powołanie prof. dr. hab. Ryszarda Świetlika, pracownika Katedry Ochrony Środowiska Wydziału Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa na członka Zespołu Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk[24].
 • 2020 – Powołanie prof. dr. hab. inż. Andrzej Chudzikiewicza, prof. dr. hab. inż. Mirosława Lufta, prof. dr. hab. inż. Zbigniew Łukasika, prof. dr. hab. inż. Andrzej Lewińskiego i dr. hab. inż. Tomasza Perzyńskiego (wszyscy są pracownikami Wydziału Elektrotechniki, Transportu i Informatyki) do Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk[25].
 • 2021 – Publikacja prof. dr. hab. inż. Małgorzaty Kowalskiej, kierownika Katedry Zarządzania i Jakości Produktu Wydziału Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa w międzynarodowej encyklopedii Bailey’s Industrial Oil and Fat Products, Wydawnictwo Wiley[26].
 • 2021 – Nagroda Prezesa Zarządu Głównego ZPAP dla dr. hab. Łukasza Rudeckiego, prodziekana Wydziału Sztuki za obraz Fragmentacja wg Boscha. Mowa pełna miłości[27].
 • 2023 – Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Mazowsza”[28]

Przypisy edytuj

 1. „Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 r.”, s. 112, 2012. Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1506-2163. (pol.). 
 2. Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2022/2023 (wyniki wstępne), Główny Urząd Statystyczny [dostęp 2023-09-28].
 3. a b Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1672).
 4. Ogólnoświatowy ranking uczelni CSIC.
 5. Pismo NOT nr 3186 71/50.
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1951 r. w sprawie przekształcenia szkół inżynierskich Naczelnej Organizacji Technicznej na państwowe wieczorowe szkoły inżynierskie (Dz.U. z 1951 r. nr 45, poz. 333).
 7. Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 20 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Wydziału Chemicznego w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Radomiu (Dz.U. z 1951 r. nr 65, poz. 451).
 8. Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 marca 1952 r. w sprawie utworzenia wydziałów w Wieczorowych Szkołach Inżynierskich w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Białymstoku i Radomiu (M.P. z 1952 r. nr 29, poz. 428).
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1965 r. w sprawie utworzenia Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Kielcach (Dz.U. z 1965 r. nr 23, poz. 145).
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie przekształcenia Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Kielcach (Dz.U. z 1967 r. nr 16, poz. 72).
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1974 r. w sprawie przekształcenia Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Kielcach w Politechnikę Świętokrzyską (Dz.U. z 1974 r. nr 34, poz. 200).
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1978 w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu (Dz.U. z 1978 r. nr 9, poz. 37).
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie nadania Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu imienia Kazimierza Pułaskiego (Dz.U. z 1979 r. nr 21, poz. 126).
 14. Ustawa z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie nazw niektórych szkół inżynierskich (Dz.U. z 1996 r. nr 100, poz. 463).
 15. Uchwała Nr 000-4/1/2011 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie: zaopiniowania przez Senat wniosku Rektora dotyczącego zmiany nazwy Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego na Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
 16. Rządowy projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego.
 17. Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o nadaniu Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego nazwy „Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu” (Dz.U. z 2012 r. poz. 969).
 18. Pozytywna ocena PKA dla kierunku lekarskiego – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, uniwersytetradom.pl [dostęp 2021-09-28].
 19. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o instytutach badawczych, ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.
 20. Prof. Jerzy Merkisz pierwszym doktorem h.c. uniwersytetu w Radomiu. PAP SA, 2014-06-18. [dostęp 2014-06-18]. (pol.).
 21. Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Profesorowi Tadeuszowi Kaczorkowi. uniwersytetradom.pl, 2014-11-27. [dostęp 2015-11-10]. (pol.).
 22. UTH Radom – Władze. [dostęp 2023-07-24].
 23. Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa, www.uniwersytetradom.pl [dostęp 2020-01-19].
 24. Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa, old.uniwersytetradom.pl [dostęp 2020-10-09].
 25. Członkowie Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, uniwersytetradom.pl [dostęp 2020-10-09].
 26. Publikacja Prof. dr hab. inż. Małgorzaty Kowalskiej w międzynarodowej encyklopedii – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, uniwersytetradom.pl [dostęp 2021-09-28].
 27. Nagroda dla prof. Łukasza Rudeckiego – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, uniwersytetradom.pl [dostęp 2021-09-28].
 28. Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Mazowsza” dla Uniwersytetu w Radomiu – UTH, uniwersytetradom.pl [dostęp 2023-06-13].

Linki zewnętrzne edytuj