Akademicki Związek Sportowy

polska organizacja studencka

Akademicki Związek Sportowy (skr. AZS) – studenckie stowarzyszenie sportowe, działające na terenie Polski, którego głównymi celami są: rozwój kultury fizycznej, promocja zdrowego stylu życia, wychowanie młodzieży w atmosferze sportu i aktywności fizycznej.

Obecnie jest to największa organizacja zajmująca się sportem w polskim środowisku akademickim, zrzeszająca blisko 50 tysięcy osób na ponad 200 uczelniach. Studenci w AZS mogą uprawiać ponad 30 dyscyplin sportowych, zarówno rekreacyjnie, jak i zawodowo. Sportowcy AZS stanowią około 25% ogółu polskiej reprezentacji narodowej (biorąc pod uwagę udział w igrzyskach olimpijskich).

AZS jest członkiem Polskiej Rady Młodzieży. W 2017 roku Akademicki Związek Sportowy został uznany najlepszą organizacją sportu akademickiego na świecie.

Zarząd edytuj

W czerwcu 2018 prezesem Zarządu AZS został prof. Alojzy Nowak. Nowy jest też Sekretarz Generalny, gdyż na tym stanowisku Bartłomieja Korpaka zastąpił Dariusz Piekut.

Aktualny skład Zarządu Głównego AZS[1] edytuj

  • prezes: Alojzy Nowak
  • wiceprezesi: Adam Roczek, Maciej Hartfil, Tomasz Wróbel, Marian Dymalski, Jakub Kosowski, Mariusz Walczak, Marta Dalecka
  • Sekretarz Generalny AZS: Dariusz Piekut

Historia edytuj

 
W styczniu 1946 roku powołano do życia AZS UMK Toruń

Organizacja została założona 15 maja 1909 roku w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a jej pierwszym prezesem został student medycyny UJ Wacław Majewski. Po I wojnie światowej, na terenie niepodległej Polski, tworzono oddziały AZS w kolejnych miastach:

Łączna liczba członków AZS wynosiła wówczas około 3 tysięcy.

W dniach 18–19 marca 1923, podczas zjazdu w Warszawie, powołano organizację koordynującą działalność wszystkich rodzimych AZS – Centralę Polskich AZS. Jej pierwszym prezesem mianowano Stefana Grodzkiego, a na siedzibę CP AZS wybrano Warszawę.

Po II wojnie światowej utworzone zostały Kluby AZS we wszystkich szkołach wyższych. W 1945 powołano AZS w Katowicach, Łodzi, Gliwicach, Wrocławiu (nowy) i Częstochowie, zaś siedzibą centrali obrano Kraków. W 1948 centrala wróciła do Warszawy i zaczęła funkcjonować jako Zarząd Główny AZS. Kolejne AZS-y powstawały w:

Pod koniec 1998 Akademicki Związek Sportowy zrzeszał ponad 43 tysiące członków.

Struktura edytuj

Klub uczelniany AZS jest podstawową jednostką organizacyjną Akademickiego Związku Sportowego. Może mieć charakter uczelniany lub środowiskowy (międzyuczelniany) i być zrzeszony w organizacji środowiskowej lub działać samodzielnie. Kluby działające samodzielnie podlegają bezpośrednio Zarządowi Głównemu AZS. Na każdej uczelni może działać tylko jeden klub uczelniany AZS (wyjątek stanowią filie i wydziały zamiejscowe). Kluby uczelniane stanowią najniższy szczebel struktury organizacyjnej AZS.

W chwili obecnej w Polsce działa ponad 200 jednostek organizacyjnych AZS, w tym:

  • 190 klubów uczelnianych
  • 8 klubów sportowych przy AWF
  • 20 klubów środowiskowych
  • 6 klubów żeglarskich
  • 3 kluby specjalistyczne

Dyscypliny edytuj

Około 200 klubów (1,7 tys. sekcji) AZS prowadzi zajęcia w kilkudziesięciu dyscyplinach sportu. Najważniejsze z nich to:

Studenci uprawiają również takie dyscypliny jak: bojery, łucznictwo i ringo.

Przypisy edytuj

  1. Nasze władze - Akademicki Związek Sportowy, www.azs.pl [dostęp 2020-11-07] (pol.).
  2. Ludwik Peist (red.), Zamiast uroczystości jubileuszowych z okazji 10-lecia Akademickiego Związku Sportowego we Lwowie…, Lwów: Akademicki Związek Sportowy, 1934, s. 40 [dostęp 2018-02-22].

Linki zewnętrzne edytuj