Wilhelm Korff herbu własnego (zm. przed 20 stycznia 1669 roku) – starosta orleński w latach 1634-1648, właściciel Orla od 1648 roku, członek Rady Konsultacyjnej Litwy Szwedzkiej w latach 1655-1656 ze starostwa żmudzkiego[1].

Jako poseł na sejm elekcyjny 1648 roku był elektorem Jana II Kazimierza Wazy z województwa inflanckiego[2], jako deputat podpisał jego pacta conventa[3]. Poseł sejmiku wendeńskiego na sejm koronacyjny 1649 roku, poseł sejmiku rosieńskiego na sejm 1659 roku. Związany z Bogusławem Radziwiłłem[4], członek rodziny Korffów(inne języki), wywodzącej się z Niemców bałtyckich.

Bibliografia

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Andrej Kotljarchuk, The Pro-Swedish Advisory Council of the Grand Duchy of Lithuania in 1655-1656: the Origin, Structure and Fate of Members, w: Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne w Rzeczypospolitej XV-XVIII wieku, Zamek Królewski na Wawelu, [b.d.w], s. 328.
  2. Svffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielk. Xięstwa Litewskiego. Zgodnie na Naiaśnieyszego Iana Kazimierza Obranego Krola Polskiego [...]. Dane, między Warszawą, a Wolą, Dnia 17. Listopada, Roku 1648, [b.n.s].
  3. Porządek na seymie walnym elekcyey między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego aktu elekcyey należące, vchwalony y postanowiony roku Pańskiego M.DC.XLVIII, dnia VI października, s. 23.
  4. Adam Spodaryk. Dwa niepublikowane szkice obozów wojska litewskiego podczas kampanii przeciw powstaniu Chmielnickiego. „Przegląd Historyczno-Wojskowy”. 19 (70), s. 236, 2018. ISSN 1640-6281.