Wołyńskie Zjednoczenie Ukraińskie

Wołyńskie Zjednoczenie Ukraińskie (WUO) – ukraińska partia polityczna, założona w 1931 na Wołyniu, przy poparciu i pomocy wojewody wołyńskiego Henryka Józewskiego.

Wołyńskie Zjednoczenie Ukraińskie
Data założenia

1931

Ukraińcy zrzeszeni w tej organizacji wierzyli, że dzięki dobrym układom z rządem sanacyjnym mogą uzyskać znaczną autonomię lub też w przyszłości niepodległość Ukrainy. Wpływ tej partii był jednak niewielki, ograniczał się do terytorium Wołynia, partia ta funkcjonowała praktycznie tylko dzięki rządowemu poparciu.

Z listy Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem partia zdobyła mandaty do Sejmu i Senatu.

Przewodniczącym WUO był do 1935 roku Petro Pewnyj, później Serhij Tymoszenko. Główni działacze partii to: Andrij Bratuń, Mykyta Bura, Mykoła Masłow, O. Kowałewśkyj, Stepan Skrypnyk, Nestor Chomiak.

Organem prasowym była „Ukrainśka Nywa”, a od 1936 roku „Wołynśke Słowo”.

Bibliografia edytuj

  • Zbigniew Zaporowski, „Wołyńskie Zjednoczenie Ukraińskie”, ISBN 83-227-1670-2 Lublin 2001, wyd. UMSC
  • Енциклопедія українознавства, tom 1, s. 303, Lwów 2000, ISBN 5-7707-4048-5