Wojciech Krąkowski

Wojciech Krąkowski herbu Trąby (zm. przed 20 grudnia 1717 roku) – kasztelan krzywiński w latach 1689[1]-1716, starosta obornicki.

Jako senator wziął udział w sejmie 1690 roku i sejmie elekcyjnym 1697 roku[2].

Był elektorem Augusta II Mocnego w 1697 roku z województwa poznańskiego, jako deputat podpisał jego pacta conventa[3].

BibliografiaEdytuj

  • Suffragia województw i ziem koronnych i W.X. Litewskiego zgodnie na [...] Augusta II obranego króla polskiego [...] dnia 27 VI i przy poparciu wolnej elekcjej jego [...], s. 1.
  • Urzędnicy Wielkopolscy XV-XVIII wieku. Spisy. Oprac. Adam Bieniaszewski, 1987, s. 94-95, 210.

PrzypisyEdytuj

  1. Wierzbicki podaje datę około 1689 roku
  2. Leszek Andrzej Wierzbicki, Senatorowie koronni na sejmach Rzeczypospolitej, Warszawa 2017, s. 87.
  3. Actum in Curia Regia Varsaviensi, 1697 feriâ secundâ post festum Sanctae Margarethae Virginis [...] proximâ anno [...] 1697, s. 19.