Wojciech Kryski

Wojciech Kryski herbu Prawdzic – starosta przedecki w latach 1617-1637.

W 1632 roku był elektorem Władysława IV Wazy z województwa brzeskokujawskiego.

BibliografiaEdytuj

  • Suffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego, Zgodnie ná Naiásnieyssego Władisława Zygmunta ... roku 1632, [b.n.s.]
  • Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Mikulski i Wojciech Stanek przy współudziale Zbigniewa Górskiego i Ryszarda Kabacińskiego, Kórnik 1990, s. 243.