Wojciech Skarbek Ważyński

Wojciech Skarbek Ważyński herbu Abdank – ciwun Dyrwian Małych w latach 1635-1659/1660, dworzanin pokojowy Jego Królewskiej Mości.

Wojciech Skarbek Ważyński
Herb
Abdank

Poseł na sejm 1646 roku.

Bibliografia

edytuj
  • Jan Dzięgielewski, Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV, Warszawa 1992, s. 180.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego: spisy, t. 3: Księstwo Żmudzkie XV-XVIII wiek, pod red. Andrzeja Rachuby, oprac. Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, Przemysław P. Romaniuk, Andrzej Haratym, Warszawa 2015, s. 363.