Wprowadzenie piłki z autu

Wprowadzanie piłki z autu - (pot.: wybijanie piłki z autu lub wyprowadzanie piłki z autu) to czynność polegająca na wprowadzeniu na boisko martwej piłki i jej ożywienie, po błędzie przeciwnika, celnym rzucie przeciwnika, na początku każdej kwarty lub w sytuacji rzutu sędziowskiego. Czynność ta podlega odpowiedniej procedurze administracji wprowadzenia piłki przez sędziego. Niektóre błędy normują z którego miejsca autu należy wprowadzić piłkę do gry.

Zawodnik wprowadza piłkę z autu. Sytuację administruje sędzia.
Sędzia oczekuje z piłką na aucie, aż zakończy się przerwa na żądanie, by administrować wprowadzenie piłki po wznowieniu gry

Zasada 1 metra

edytuj

Odstęp między zawodnikiem wprowadzającym piłkę z autu a przeciwnikiem nie może wynosić mniej niż 1 metr. Jeśli zawodnik wprowadzający piłkę z autu ma dostatecznie wiele miejsca na cofnięcie się, do niego należy zachowanie odpowiedniego odstępu. Jeśli obszar poza boiskiem jest niewielki, to przeciwnik na boisku powinien się cofnąć do odległości 1 metra. Jeśli tego nie zrobi, może nakazać mu to sędzia poprzez słowne pouczenie.

Procedura

edytuj

Procedura zwyczajna

edytuj

Podczas zwykłego wprowadzania piłki z autu administruje ją sędzia boiskowy (główny lub pomocniczy). Polega to na oficjalnym przekazaniu piłki do gracza mającego wprowadzić ją z autu. Od tego momentu ma on 5 sekund na wprowadzenie piłki na boisko, liczą się także wszystkie popełniane przez niego błędy. Zazwyczaj sędzia podaje zawodnikowi piłkę do rąk. Może ją jednak podać również kozłem. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli sędzia oczekuje już z piłką na aucie, ale żaden zawodnik nie podchodzi, aby ją wprowadzić, sędzia może położyć piłkę na parkiecie na aucie, odsunąć się i wyraźnym ruchem ręki zacząć odliczać 5 sekund na wprowadzenie piłki.

Nawet jeżeli zawodnik z jakiejś przyczyny posiada już piłkę w rękach wcześniej, musi poczekać, aż obok niego stanie sędzia i musi wręczyć mu piłkę, aby sędzia mu ją oddał. Dopiero wtedy może wprowadzać piłkę do gry.

Procedura na rozpoczęcie każdej kwarty

edytuj

Podczas wprowadzania piłki do gry, czynność ta jest administrowana zawsze tylko i wyłącznie przez sędziego głównego. Sędzia pomocniczy nie może administrować wprowadzenia piłki na rozpoczęcie którejkolwiek kwarty. W pozostałych przypadkach stosuje się procedurę zwyczajną.

Procedura bez udziału zawodników

edytuj
 
Sędzia rozpoczął odliczanie czasu 5 sekund na wprowadzenie piłki z autu, kładąc piłkę w pobliżu miejsca wprowadzenia, gdyż ocenił, że zawodnicy celowo opóźniają rozpoczęcie gry.

Zazwyczaj w sytuacji wprowadzania piłki z autu lub rzutów wolnych sędzia podaje piłkę do rąk zawodnika. Jednak zgodnie z przepisami zawodnik nie musi trzymać piłki by rozpocząć jej posiadanie (i umożliwić odliczanie czasu 5 sekund)a jedynie "mieć żywą piłkę w swojej dyspozycji"[1]. Ten przypadek umożliwia sędziemu, który (w swojej ocenie) stwierdza, że zawodnicy celowo opóźniają procedurę wznowienia gry, położenie piłki na podłodze w miejscu jej wprowadzenia. W ten sposób piłka stanie się żywa, mimo braku kontaktu z zawodnikiem[2]. Jeśli w ciągu 5 sekund od położenia piłki na podłodze przez sędziego nie zjawi się zawodnik na aucie i nie zdąży wprowadzić piłki, będzie to błąd 5 sekund i drużyna straci piłkę.

Błędy podczas wprowadzania piłki

edytuj

Błąd kroków

edytuj

W momencie, gdy sędzia administrujący wprowadzanie piłki odda piłkę w ręce zawodnika wprowadzającego, zawodnik ten nie może już się przemieszczać. Może wykonać maksymalnie 1 krok. W przeciwnym razie popełni błąd kroków i piłkę do wprowadzenia z tego samego miejsca otrzyma przeciwnik.

Błąd przejścia

edytuj
Osobny artykuł: Błąd przejścia.

Zawodnik, który wprowadza piłkę, mając jeszcze piłkę w rękach stanie na boisku lub linii autu, popełni błąd przejścia. Piłkę do wprowadzenia z tego samego miejsca otrzyma przeciwnik.

Błąd 5 sekund

edytuj

W momencie, gdy sędzia administrujący wprowadzanie piłki odda piłkę w ręce zawodnika wprowadzającego, zawodnik ten ma 5 sekund, aby podać piłkę do osoby na boisku. Jeśli z piłką w ręku będzie stał za linia autu dłużej niż 5 sekund, popełni błąd i piłkę do wprowadzenia z tego samego miejsca otrzyma przeciwnik. Błąd 5 sekund może zostać popełniony również wtedy, gdy żaden zawodnik nie podchodzi, by wprowadzić piłkę z autu, w wyniku sędzia odkłada piłkę na parkiet i odlicza 5 sekund.

Jeśli zawodnik wprowadzający piłkę z autu poda do innego zawodnika znajdującego się aktualnie na aucie, będzie to aut. Piłkę do wprowadzenia otrzyma przeciwnik z miejsca, w którym piłkę dotknął zawodnik znajdujący się na aucie. Z kolei zawodnik za uporczywe przekraczanie linii autu bez potrzeby może zostać ukarany faulem technicznym.

Miejsca do wprowadzania piłki

edytuj

W wielu sytuacjach miejsce do wprowadzenia piłki do gry odpowiada najbliższemu miejscu za linią autu boiska od miejsca popełnienia błędu przez przeciwnika. Jednak niektóre sytuacje osobno określają z którego konkretnie miejsca należy wykonać wprowadzenie piłki do gry.

Piłkę można wprowadzać z:

  • linii końcowej boiska
  • linii autu boiska (z boku)
  • z linii wprowadzenia
  • z przedłużenia linii środkowej boiska

Wprowadzenie w wyniku faulu

edytuj

Podczas pierwszego, drugiego, trzeciego lub czwartego przewinienia (faulu) danej drużyny wliczanego do fauli drużyny danej kwarty, przeciwnik nie otrzymuje do wykonania rzutów wolnych, lecz piłkę do wprowadzenia z autu z najbliższego miejsca przewinienia. Wyjątek stanowi faul podczas akcji rzutowej - wtedy jest on karany rzutami wolnymi.

Podczas piątego i każdego kolejnego faulu drużyny w danej kwarcie, piłka nie jest wprowadzana, lecz zawsze orzekane są rzuty wolne.

Zobacz też: Faule drużyny.

Wprowadzenie w wyniku faulu technicznego, niesportowego

edytuj

W wyniku faulu technicznego lub niesportowego orzekane są odpowiednio rzuty wolne (1, 2 lub 3) z dodatkowym otrzymaniem piłki drużyny sfaulowanej z autu na wysokości linii rzutów wolnych. W takiej sytuacji pozostali zawodnicy nie ustawiają się przy obszarze ograniczonym w celu zebrania piłki z kosza podczas ostatniego rzutu wolnego, lecz ustawiają się za linią 6,75. Po rzutach wolnych piłka staje się żywa dopiero po wprowadzeniu jej z autu z wysokości linii rzutów wolnych.

Przypisy

edytuj

Bibliografia

edytuj