Wskaźniki makroekonomiczne

wskaźniki ekonomiczne

Wskaźniki makroekonomicznewskaźniki ekonomiczne służące do opisywania stanu gospodarki na podstawie danych makroekonomicznych.

PrzeglądEdytuj

Makroekonomiczne
symbol nazwa angielska nazwa polska
unemployment rate stopa bezrobocia
PKB gross domestic product (GDP) produkt krajowy brutto
PNB gross national product (GNP) produkt narodowy brutto
debt service ratio wskaźnik obsługi zadłużenia zagranicznego
CPI consumer price index wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
PPI producer price index wskaźnik cen dóbr produkcyjnych
GDP deflator deflator
BERD business expenditures on research and development wydatki przedsiębiorstw na badania i rozwój
GERD gross domestic expenditure on research and development wydatki krajowe brutto na badania i rozwój

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj