Wszechpolak – pismo Młodzieży Wszechpolskiej założone w 1937 roku i wydawane w latach 1937–1939, a następnie konspiracyjnie w czasie okupacji niemieckiej 1944 i w początkach Polski Ludowej 1945–1946. Po reaktywacji ukazywał się (z 2 przerwami) w latach 1992–2007. Po raz kolejny wznowiony w lipcu 2016 roku.

Wszechpolak
Częstotliwość

dwumiesięcznik

Państwo

 Polska

Wydawca

Fundacja Inicjatyw Polskich

Organ prasowy

Młodzież Wszechpolska

Tematyka

polityczno-społeczna

Pierwszy numer

1937

Redaktor naczelny

Łukasz Walczak

Średni nakład

1500 egz.

Format

A4

Liczba stron

60–70, dawniej bardzo zmienna

ISSN

2451-1714

W latach 1937–1939 – do wybuchu II wojny światowej, ukazywało się jako tygodnik z podtytułem „Narodowe Pismo Akademickie”. Wydawane było w Warszawie. Redaktorem naczelnym był Tadeusz Łabędzki. Jako wydawca i redaktor odpowiedzialny podawany był Aleksander Rodziewicz a od nr 15 w 1938 roku Tadeusz Miedzwiecki[1][2].

W 1944 roku czasopismo zostało wskrzeszone przez ówczesnego prezesa MW Tadeusza Łabędzkiego. Wydawane było także w Warszawie, przez Narodowe Zakłady Wydawnicze, jako konspiracyjny miesięcznik o podtytule „Narodowe pismo młodzieży” i z zachowaniem przedwojennej numeracji. Do wybuchu powstania warszawskiego ukazało się 6 numerów[3][4][5].

Po zakończeniu wojny, w lipcu 1945 r., Łabędzki ponownie wskrzesił „Wszechpolaka”, który wydawany był również konspiracyjnie. Uczestniczył w tym Wiesław Chrzanowski[6]. Do czasu rozbicia struktur MW przez władze komunistyczne ukazały się 3 numery.

W 1992 „Wszechpolak” został reaktywowany i wydawany przez osobę prywatną. Właściciel po kilku miesiącach przekazał tytuł stowarzyszeniu Młodzież Wszechpolska pozostając jego redaktorem naczelnym. Numeracją roczników i ciągłą nawiązano do poprzednich etapów wydawania. Podtytuł się zmieniał, w 1994 r. był to „Organ Młodzieży Wszechpolskiej”, w 1995 „Narodowe Pismo Młodzieży”, w 1999 „Pismo Narodowe”, a w 2000 „Pismo Młodzieży Narodowej”. Wydawane było w latach 1993–1996 i po przerwie w latach 1999–2005 z różną częstotliwością, jako miesięcznik i kwartalnik[7]. W połowie 2005 roku wstrzymano jego wydawanie Wszechpolaka.

W sierpniu 2006 wydano kolejny numer z zamiarem przekształcenia pisma w kwartalnik (kilkakrotnie zwiększono objętość pisma, zmieniono jego wygląd i formę). Próba ta zakończyła się jednak fiaskiem. Kolejny numer ukazał się dopiero latem 2007 roku, po czym zawieszono funkcjonowanie „Wszechpolaka”.

Pismo reaktywowano w lipcu 2016 roku jako dwumiesięcznik z inicjatywy Daniela Pawłowca (Fundacja Inicjatyw Polskich) oraz ówczesnego rzecznika prasowego Młodzieży Wszechpolskiej, Łukasza Walczaka, który został jednocześnie jego redaktorem naczelnym[8]. Reaktywowany „Wszechpolak” nie jest już typowym pismem wewnętrznym organizacji. Porusza tematy społeczno-polityczne i jest skierowany głównie do młodzieży[9].

Przypisy edytuj

  1. Wszechpolak (Warszawa ; 1938). Katalogi Biblioteki Narodowej, bn.org.pl. [dostęp 2012-12-23].
  2. Wszechpolak : narodowe pismo akademickie (OCLC Number: 69368534). WorldCat, worldcat.org. [dostęp 2012-12-23].
  3. Wszechpolak. Biblioteka Jagiellońska. Katalog Podstawowy (tzw. Stary) druków wydanych od czasów Gutenberga do 1949 roku włącznie, bj.uj.edu.pl. [dostęp 2012-12-23].
  4. Wszechpolak (Warszawa ; 1944). Katalogi Biblioteki Narodowej, bn.org.pl. [dostęp 2012-12-23].
  5. Lucjan Dobroszycki: Centralny katalog polskiej prasy konspiracyjnej 1939–1945. Wyd. Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1962., s. 157, poz. 1022
  6. Jan Żaryn: Wiesław Chrzanowski – jeden z ostatnich wielkich autorytetów. ekai.pl, 2012-05-07. [dostęp 2012-12-23].
  7. Wszechpolak (Olsztyn). Katalogi Biblioteki Narodowej, bn.org.pl. [dostęp 2012-12-23].
  8. Wszechpolak - dwumiesięcznik młodzieży myślącej po polsku - DziennikNarodowy.PL, dzienniknarodowy.pl [dostęp 2016-11-29].
  9. Wszechpolak | Facebook, facebook.com [dostęp 2016-11-29].

Bibliografia edytuj

  • 80 lat Młodzieży Wszechpolskiej w: Wszechpolak, nr 1/2002