Otwórz menu główne

Wyższa Szkoła Artylerii (WSArt) - uczelnia wojskowa Sił Zbrojnych PRL.

Spis treści

Historia uczelniEdytuj

Szkoła powstała w listopadzie 1947 w wyniku przeformowania Centrum Wyszkolenia Artylerii w Toruniu. Zadaniem szkoły było prowadzenie kursów doskonalących dla oficerów przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska szefów sztabów pułków oraz dowódców dywizjonów i szefów sztabów dywizjonów. Kurs zasadniczy trwał 9 miesięcy. Oprócz tego prowadzono szereg kursów dodatkowych, w tym dwutygodniowe kursy instruktorsko metodyczne dla szefów sztabów pułków.

Na początku 1956 szkoła została przekształcona w Kursy Doskonalenia Oficerów Artylerii.

Struktura organizacyjna (1948)Edytuj

 • komenda i sztab
 • wydział polityczno wychowawczy
 • wydział naukowy
  • cykl taktyki
  • cykl artylerii
  • cykl polityczny
 • kursy słuchaczy

KomendanciEdytuj

BibliografiaEdytuj

 1. Dariusz Kozerawski, Wyższe szkolnictwo wojskowe w Polsce w latach 1947-1967, Wyd. Neriton, Warszawa 2005