Wyższa Szkoła Partyjna KPZR

Wyższa Szkoła Partyjna przy KC KPZR (Высшая партийная школа при ЦК КПСС) – kluczowa partyjno-polityczna instytucja edukacyjna w ZSRR odpowiedzialna za szkolenie i przygotowywanie czołowych kadr KPZR i aparatu państwowego, oraz pracowników mediów (radia, prasy i telewizji), która funkcjonowała w Moskwie w latach 1939–1978. Szkołę ukończyło około 10 000 absolwentów oraz ponad 14,5 tysiąca słuchaczy różnego rodzaju szkoleń.

Wyższa Szkoła Partyjna przy KC KPZR
Высшая партийная школа при ЦК КПСС
Ilustracja
siedziba szkoły przy pl. Miuskaja
Data założenia [1918], 1939
Data likwidacji 1978
Typ uczelnia organizacji partyjnej
Państwo  Rosja
Miasto wydzielone  Moskwa
Adres Moskwa, pl. Miuskaja
Liczba pracowników
• naukowych

120
Liczba studentów 720 (1970)
brak współrzędnych

HistoriaEdytuj

Szkoła powstała na bazie Uniwersytetu Komunistycznego im. J.M. Swierdłowa (Коммунистический университет имени Я. М. Свердлова), kursów agitatorów-instruktorów przy Wszechrosyjskim Centralnym Komitecie Wykonawczym (Всеросси́йский Центра́льный Исполни́тельный Комите́т) i Wyższej Szkoły Propagandystów im. J.M. Swierdłowa (Высшая школа пропагандистов имени Я. М. Свердлова). W 1939, nadano jej nazwę Wyższej Szkoły Partyjnej przy KC KPZR.

Podział organizacyjnyEdytuj

 • Katedra historii KPZR (кафедрa истории КПСС)
 • Katedra filozofii marksistowsko-leninowskiej (кафедрa марксистско-ленинской философии)
 • Katedra naukowego komunizmu (кафедрa научного коммунизма)
 • Katedra ekonomii politycznej (кафедрa политической экономии)
 • Katedra rozwoju partyjnego (кафедрa партийного строительства)
 • Katedra współczesnego międzynarodowego ruchu komunistycznego, robotniczego i ruchu narodowo-wyzwoleńczego (кафедрa современного международного коммунистического, рабочего и национально-освободительного движения)
 • Katedra radzieckiej gospodarki (кафедрa советской экономики)
 • Katedra ekonomiki rolnictwa (кафедрa экономики сельского хозяйства)
 • Katedra prawa państwowego i radzieckiego rozwoju (кафедрa государственного права и советского строительства)
 • Katedra dziennikarstwa i literatury, języka rosyjskiego (кафедрa журналистики и литературы, русского языка)
 • Katedra języków obcych (кафедрa иностранных языков)

BibliografiaEdytuj

 • Высшая партийная школа при ЦК КПСС, [w:] Большая советская энциклопедия [в 30 т.], Советская энциклопедия Москвa 1971, т. 5