Wybieg (technika)

Wybiegruch pojazdu lub ruchomych elementów maszyny po wyłączeniu napędu.

Wybieg ma miejsce z powodu działania siły bezwładności.

Wybieg określa się jako czas lub odległość (tzw. drogę wybiegu) przebyte od wyłączenia maszyny działającej z określoną prędkością do momentu lub punktu jej całkowitego zatrzymania się.

BibliografiaEdytuj