Pojazd

ruchome urządzenie do transportu ludzi, zwierząt lub towarów, w różnych środowiskach

Pojazd – urządzenie do transportu ludzi, zwierząt lub towarów, w różnych środowiskach: na kołach, gąsienicach, płozach, w przestrzeni kosmicznej (wynoszony rakietą nośną), w głębinach morskich. Pojazd może być napędzany własnym źródłem napędu (zasilanym z własnego lub zewnętrznego źródła energii), ciągnięty lub pchany. Pojazdy poruszające się w wodzie, powietrzu lub kosmosie określa się jako statki (statek wodny, statek powietrzny, statek kosmiczny). Wyróżnia się także pojazdy poruszające się pod wodą np. batyskaf, okręt podwodny.

Elektrowóz Baureihe 1116 kolei austriackich
Sterowiec
Statek pasażerski

Art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 (Prawo o ruchu drogowym) definiuje pojazd jako środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane, z wyjątkiem urządzenia wspomagającego ruch[1][2].

Pojazdy można podzielić na (niektóre z podkategorii krzyżują się nawzajem):

Inne szczegółowe rodzaje pojazdów:

Podstawowe informacje o określonym pojeździe zawiera charakterystyka techniczna pojazdu.

PrzypisyEdytuj

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. art. 2 pkt 31.(Dz.U. z 2022 r. poz. 988).
  2. Henryk Próchniewicz: Kierowca doskonały. Warszawa: Grupa Image, 2020. ISBN 978-83-63917-00-5.