Pojazd

ruchome urządzenie do transportu ludzi, zwierząt lub towarów, w różnych środowiskach

Pojazd – urządzenie do transportu ludzi, zwierząt lub towarów, w różnych środowiskach: na kołach, gąsienicach, płozach, w przestrzeni kosmicznej (wynoszony rakietą nośną), w głębinach morskich. Pojazd może być napędzany własnym źródłem napędu (zasilanym z własnego lub zewnętrznego źródła energii), ciągnięty lub pchany.

Elektrowóz Baureihe 1116 kolei austriackich


Art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 (Prawo o ruchu drogowym) definiuje pojazd jako środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane z wyjątkiem urządzenia wspomagającego ruch[1][2].

Pojazdy można podzielić na (niektóre z podkategorii krzyżują się nawzajem):

Inne szczegółowe rodzaje pojazdów:

Podstawowe informacje o określonym pojeździe zawiera charakterystyka techniczna pojazdu.

Przypisy edytuj

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. art. 2 pkt 31.(Dz.U. z 2022 r. poz. 988).
  2. Henryk Próchniewicz: Kierowca doskonały. Warszawa: Grupa Image, 2020. ISBN 978-83-63917-00-5.