Wybory do rad narodowych w Polsce w 1988 roku

Wybory do rad narodowych w Polsce w 1988 roku – wybory do rad narodowych w PRL przeprowadzone 19 czerwca 1988 r. na podstawie uchwały Rady Państwa z 21 marca 1988 r.[1]

Wybierano radnych do:

  • wojewódzkich rad narodowych,
  • rad narodowych stopnia podstawowego.

Frekwencja wyniosła około 55,5%.

Wybory odbywały się w atmosferze wezwania do ich bojkotu wystosowanego przez Tymczasową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność”.

PrzypisyEdytuj

  1. Uchwała Rady Państwa z dnia 21 marca 1988 roku o zarządzeniu wyborów do rad narodowych (Dz.U. z 1988 r. nr 8, poz. 56).